1/2024

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2018

| zdroj: Český hydrometeorologický ústav0

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2018

V porovnání s dlouhodobým průměrem 2007–2017 panovaly v roce 2018 zlepšené rozptylové podmínky, navíc byl zaznamenán pokles emisí všech hlavních znečišťujících látek. V důsledku těchto okolností byly u většiny imisních charakteristik znečišťujících látek ovzduší, s výjimkou suspendovaných částic a přízemního ozonu, zaznamenány stagnace až mírný pokles.

Naopak koncentrace suspendovaných částic PM10 opět mírně stoupají, přesto koncentrace v roce 2018 v porovnání s průměrem za období 2000–2017 nabývají podprůměrných hodnot. Na rozsáhlém území České republiky byly v roce 2018 zaznamenány nadlimitní koncentrace přízemního ozonu.

Koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví (suspendované částice PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a přízemní ozon) každoročně překračují své imisní limity na řadě lokalit.

Publikace poprvé vychází i elektronicky ve formě pdf (zde), během října bude k dispozici i v klasické tištěné formě a na CD.

Foto: ČHMÚ

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA