1/2024

Značení odpadů a značení nebezpečných vlastností odpadů

| autor: INISOFT, s.r.o.0

Značení odpadů a značení nebezpečných vlastností odpadů

Požadavky na značení nebezpečných odpadů a nebezpečných vlastností odpadů (dle ust. § 5 a 7) odkazují na novou přílohu č. 29 prováděcí vyhlášky č. 83/2016 Sb. (platnost od 1. 6. 2016).

Využijte aktuální
Katalog odpadů
Příloha Vyhlášky č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů.

Základní požadavky na značení odpadů a nebezpečných vlastností odpadu jsou následující:

Prostředky a místa pro soustřeďování NO jsou značeny písemně názvem odpadu, katalogovým číslem, kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „Nebezpečný odpad“ a výstražným symbolem dle přímo použitelného předpisu EU (směrnice o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí),

  1. v případě, že odpad vykazuje více nebezpečných vlastností, jsou, jednotlivě značeny všechny nebezpečné vlastnosti,
  2. jsou stanoveny nejmenší možné rozměry štítků a výstražných symbolů podle velikosti značené nádoby,
  3. grafické symboly musí být s černým znakem na bílém podkladu a s červeným rámečkem.

Na označení není nově nutné uvádět jméno osoby odpovídající za provoz shromažďovacího prostředku nebezpečných odpadů. 

Identifikační list NO podle přílohy č. 3 vyhlášky nově obsahuje (nad rámec předchozího ILNO):

  • bod 5. - podrobnější údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech odpadu (vzhled, chemická stabilita, možnost nebezpečných reakcí, další informace),
  • bod 6. - jednoznačnou identifikaci všech nebezpečných vlastností odpadu včetně uvedení výstražného symbolu,
  • bod 6. - informace o nebezpečných složkách (chemických látkách) podle přímo použitelného předpisu EU (směrnice o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí),
  • bod 7. - technická opatření pro bezpečnou přepravu a soustřeďování odpadu,
  • bod 8. - rozšířené požadavky na popisy postupů v případě mimořádného stavu (nehoda, havárie, požár).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ