Reklama

16. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: odbor ekologie MPO

Změny nařízení v CLP

Dne 14. 6. 2016 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 156/1, nařízení Komise (EU) 2016/918, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) harmonizuje předpisy a kritéria týkající se klasifikace a označování látek, směsí a některých specifických předmětů v rámci Unie. Uvedené nařízení zohledňuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (dále jen "GHS") Organizace spojených národů (OSN).

Kritéria pro klasifikaci a pravidla pro označování podle GHS jsou pravidelně přezkoumávána na úrovni OSN. Páté revidované vydání GHS vyplývá ze změn schválených v prosinci 2012 Výborem expertů OSN pro přepravu nebezpečného zboží a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek. Obsahuje změny, které se mimo jiné týkají nových alternativních metod pro klasifikaci oxidujících tuhých látek, změny předpisů upravujících klasifikaci nebezpečnosti s ohledem na dráždivost/žíravost pro kůži a vážné poškození/podráždění očí a rovněž ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372