Změna termínů u programů podpory OP PIK

| autor: Tisková zpráva MPO0

Změna termínů u programů podpory OP PIK

Vážení žadatelé,

ŘO OP PIK si dovoluje informovat, že došlo k posunu některých termínů u níže uvedených programů podpory OP PIK:

Aplikace - Výzva III došlo ke změně data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, datem zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. leden 2017, datem ukončení příjmu žádostí o podporu je 20. duben 2017.

Inovace – Inovační projekt – Výzva III došlo ke změně data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, nový termín příjmu žádostí je stanoven na 18. ledna 2017, novým termínem ukončení příjmu žádostí je 18.duben 2017, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Potenciál – Výzva III je datem zahájení příjmu žádostí o podporu 16. leden 2017, datem ukončení příjmu žádostí o podporu je 17. duben 2017 a nejzazším termínem pro ukončení projektu je 16. leden 2020, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Služby infrastruktury - Výzva III je datem zahájení příjmu žádostí o podporu 1. únor 2017, datem ukončení příjmu žádostí o podporu je 28. duben 2017.

Spolupráce – klastry – Výzva III bylo prodlouženo datum ukončení příjmu předběžných žádostí do 20. ledna 2017. Data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu zůstávají nezměněná.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK