Reklama

10. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Změna termínů u programů podpory OP PIK

Řídicí orgán OP PIK informuje o změně termínu zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu u III. výzev programů podpory Aplikace, Inovace – Inovační projekt, Služby infrastruktury a Potenciál. U programu Spolupráce – klastry dochází pouze k prodloužení data ukončení příjmu předběžných žádostí.

Vážení žadatelé,

ŘO OP PIK si dovoluje informovat, že došlo k posunu některých termínů u níže uvedených programů podpory OP PIK:

Aplikace - Výzva III došlo ke změně data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, datem zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. leden 2017, datem ukončení příjmu žádostí o podporu je 20. duben 2017.

Inovace – Inovační projekt – Výzva III došlo ke změně data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, nový termín příjmu žádostí je stanoven na 18. ledna 2017, novým termínem ukončení příjmu žádostí je 18.duben 2017, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Potenciál – Výzva III je datem zahájení příjmu žádostí o podporu 16. leden 2017, datem ukončení příjmu žádostí o podporu je 17. duben 2017 a nejzazším termínem pro ukončení projektu je 16. leden 2020, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Služby infrastruktury - Výzva III je datem zahájení příjmu žádostí o podporu 1. únor 2017, datem ukončení příjmu žádostí o podporu je 28. duben 2017.

Spolupráce – klastry – Výzva III bylo prodlouženo datum ukončení příjmu předběžných žádostí do 20. ledna 2017. Data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu zůstávají nezměněná.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372