2/2023

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení čtyř ftalátů

| autor: MPO ČR0

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení čtyř ftalátů

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018,kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP).

Uvedené čtyři ftaláty se nacházejí v celé řadě předmětů, protože jsou běžně přítomny v měkčených plastových materiálech. K expozici může dojít požíváním potravin, vkládáním předmětů do úst, vdechováním vzduchu a prachu ve vnitřních prostorách a kontaktem předmětů s lidskými sliznicemi a kůží.

Příloha XVII nařízení REACH dosud zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti obsahující DEHP, DBP a BBP za určitých podmínek, které spadají do oblasti působnosti navrženého omezení. K těmto třem ftalátům byl přidán DIBP, který má podobný profil nebezpečnosti.

Nařízení Komise (EU) 2018/2005 v příloze XVII mění záznam 51 s tím, že uvedené ftaláty se nesmí používat jednotlivě nebo v jakékoliv jejich kombinaci, v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší v měkčených plastových materiálech v hračkách a předmětech pro péči o děti. 

Výjimky se vztahují na předměty výlučně pro venkovní použití, u nichž nedochází k dlouhodobému styku s kůží nebo styku se sliznicemi, některé předměty výlučně pro průmyslové a zemědělské použití a měřicí zařízení.

Nařízení vstupuje v platnost v lednu 2019. Aby zainteresované subjekty měly dostatek času k přijetí vhodných opatření pro zajištění souladu s navrhovaným omezením, posunuje se termín použitelnosti nařízení na 7. července 2020.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/2005

Nařízení Komise (EU) 2018/2005 - ENG

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP