1/2024

Změna nařízení REACH – přílohy XVII

| autor: MPO0

Změna nařízení REACH – přílohy XVII

Nařízením Komise (EU) 2017/1510 se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha XVII nařízení REACH se mění takto:

 1. v dodatku 2 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel
 2. v dodatku 4 se do tabulky vkládá nový záznam v pořadí podle stanoveného indexového čísla
 3. v dodatku 5
 1. se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel
 2. se záznam pro warfarin; 4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)chromen-2-on nahrazuje novým textem
 1. v dodatku 6
 1. se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel
 2. se záznam pro flumioxazin (ISO); N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6- nahrazuje novým textem

Nařízení Komise (EU) 2017/1510 se použije ode dne vstupu v platnost, s výjimkou:

 • bodů 1, 2 a 3 přílohy, které se použijí od 1. března 2018, a
 • bodu 4 písm. a) přílohy, který se použije od 1. března 2018, pokud jde o tyto látky:

bisfenol A; [dodecylfenol, rozvětvený]; [2-dodecylfenol, rozvětvený]; [3-dodecylfenol, rozvětvený]; [4-dodecylfenol, rozvětvený]; [deriváty tetrapropenylfenolu]; chlorofacinon (ISO); kumatetralyl (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); oktaboritan disodný, bezvodý; oktaboritan disodný tetrahydrát; bromadiolon (ISO); difethialon; [perfluornonan-1-ová kyselina a její sodné a amonné soli]; dicyklohexyl-ftalát a triflumizol (ISO).

>Zdroj: Úřední věstník Evropské unie/Official Journal of the EU

Další informace - přímý přístup k legislativě:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ