Časopis

Zjednodušené žádosti o povolení pro původní náhradní díly

| zdroj: MPO0

lab-217043_640.jpg
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila prováděcí nařízení Komise pro zjednodušené podání žádostí o povolení pro další používání látek SVHC při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě výrobků, které se již nevyrábějí (zveřejněno ECHA 2. 6. 2021).

Zjednodušenou žádost o povolení nebo zprávu o přezkumu je možné předložit pro následující použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení):

  • výroba náhradních dílů pro opravu předmětů nebo složených výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku pro danou látku uvedenou v příloze XIV, a pro jejichž výrobu byla látka použita (výroba původních náhradních dílů);
  • oprava předmětů nebo složených výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku pro danou látku uvedenou v příloze XIV, a pro jejichž výrobu byla látka použita (oprava předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí).

Pokud budete žádat o uvedená použití látek, je možné použít zjednodušený formát pro analýzu alternativ a socioekonomickou analýzu, který naleznete na webové stránce ECHA v části „Formáty žádostí o povolení“. Formát zprávy o chemické bezpečnosti je stejný jako u ostatních žádostí o povolení a zpráv o přezkumu. Plán náhrady nebude vyžadován. Poplatek za podání žádosti bude o 50 % nižší než obvykle.

Pokud máte v úmyslu požádat o povolení pro tato použití, informujte o tom co nejdříve agenturu ECHA a před podáním žádosti požádejte o informační schůzku.

Zkontrolujte nejzazší datum pro podání žádosti o povolení látky z přílohy XIV. U 38 látek nebo skupin látek prodloužila Evropská komise nejzazší datum pro podání žádosti do 1. září 2021 a datum zániku do 1. března 2023.

Podle informací z automobilového a leteckého průmyslu, očekává ECHA velmi málo žádostí o povolení pro tato použití.

Další informace:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/876

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/876 [EN]

Informujte ECHA a požádejte o informační schůzku

Formáty žádostí o povolení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat