Reklama

2. 10. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

ZEVO Chotíkov je už v plném provozu

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně zahájila minulý týden plný provoz. A to i přes to, že aktuálně nemá stavební povolení.

I přes neustálé problémy, které při výstavbě a uvádění do provozu chotíkovské ZEVO mělo, po roce zkušebního provozu byl spuštěn ten první. Ekologičtí aktivisté z různých důvodů zapříčinili zpoždění spuštění o osm měsíců.

ZEVO má povoleno využít max. 95 tisíc tun odpadu ročně. Zatím branou ZEVO projede 20 - 30 vozů denně. ZEVO tak ročně ušetří téměř 80 tisíc tun hnědého uhlí potřebné k vytápění města Plzně.

"Je to běh na dlouhou trať, než se spalovna zařadí do celého procesu nakládání s odpady. Pořád jsou tu skládky a lobby a my musíme nabídnout svozovým firmám lepší podmínky, než mají na současných skládkách," řekl Tomáš Drápela, předseda představenstva městské Plzeňské teplárenské, investora tříleté stavby. 

Dnes je cena za tunu spáleného odpadu nižší, než za něj platí firmy na skládkách. V Plzeňském kraji vzniká až 260.000 tun komunálního odpadu ročně.

"Máme dostavěno, vyfakturováno. Původní rozpočet stavby jsme splnili. Teď nás čeká řada soudních sporů, ať už s firmou ČKD DIZ, která je v insolvenci, a možná řadou dalších," uvedl Drápela. 

Teplárna v květnu odstoupila od smlouvy s generálním dodavatelem ČKD, dokončila stavbu sama a subdodavatelům platila přímo.

ZEVO přišlo v srpnu kvůli výhradám ekologických aktivistů už potřetí o stavební povolení. Pro plný provoz ZEVO ale stavební povolení není nutné. To bude potřeba až u žádosti o kolaudaci.

Aktivita ekologických aktivistů je nepochopitelná. Vliv ZEVO Chotíkov na životní prostředí je sledováno v 15 parametrech a vedení si tyto parametry samo zpřísnilo ještě o 50 %. "Chtěli jsme nejmodernější technologie na trhu," řekl Drápela. Měření pak ukázalo, že technologie tyto vlastní limity ani nenaplňuje. Tato ohleduplnost k životnímu prostředí zdražilo ZEVO o 10 - 15 %.

Mezi veřejností je slovo "spalovna" slovem představujícím masivní poškozování zdraví lidí, znečišťování ovzduší a všeobecně je vnímáno, jako něco velmi špatného pro životní prostředí. 

V Rakousku, které je zemí všeobecně ekologicky vnímanou, existuje podobných zařízení 14, v Německu 37 a ve Švýcarsku 31 a veřejností všech těchto zemí jsou vnímána s absolutní samozřejmostí.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372