Reklama

2. 6. 2020  |  Publicistika  |  Autor: redakce

Zeptali jsme se odborníků: Jaká opatření proti suchu by se měla přijmout?

Dejme tomu, že trend posledních let se nezmění, bude se naopak prohlubovat, a vody bude stále méně. Vodní toky začnou vysychat, nádrže se nestihnou naplňovat a podzemní voda se stane vzácností.

Média nás každodenně bombardují katastrofickými scénáři. Byť jsou senzacechtivé zprávy psány velmi epicky, nějakou pravdu mají. Nedostatek vody může být brzy velkým problémem

Již dnes každý normální člověk vnímá déšť a nepříznivé počasí trochu jinak, než před lety. Asi tedy bude namístě přijít s co nejdříve s nějakým řešením. A pokud nastoupí sucho rychle, budeme ho muset rychle řešit. Proto jsme se v dnešní polemice zeptali:

  • Která opatření bychom mohli udělat v co nejkratší době, abychom alespoň zpomalili blížící se patálie s vodou?

Ondřej Beneš, Veolia Česká republika

Hledání "rychlých řešení" je velmi svůdná cesta, ale bohužel nás nezachrání v případě, že nezačneme připravovat a realizovat velká systémová opatření k zadržení vody v krajině, jako jsou vodní nádrže, umělé infiltrace do akviferů podzemních vod a propojování velkých vodárenských soustav.

Ve světle velkých čísel daných globální změnou klimatu i "optimistické" scénáře ČHMÚ ukazují na přicházející poklesy průtoků ve vodních tocích kolem 20 %, s čímž se bude pojit zhoršení kvality vod, ale vlivem teplejších zim i paradoxně větší pravděpodobnost povodní tím, že voda již nebude vázána ve srážkově bohatém zimním období do sněhu.

V oblasti "menších" opatření je bezesporu zajímavé "šetřit" vodou v místě aktuální spotřeby - tedy provádět recyklaci, i opakovanou. Řada zákazníků skupiny Veolia v zahraničí (Renault, Nestlé, Danone, EDF) tak již dnes využije recyklovanou odpadní vodu z městské čistírny odpadních vod jako vodu procesní a poté ještě jednou vodu využije do chladících okruhů. Zde je v ČR pořád velký potenciál, často ale obtížně adresovatelný tím, že technická řešení jsou proti prostým odběrům relativně stále nákladná.

Upravená voda je samozřejmě využitelná i pro infiltraci v případě, že splňuje přísná kritéria, která ukládá nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních. Určitě nemohu zapomenout i na "recyklaci", kterou není v současnosti možné legálně realizovat - a je jí prosté využití šedé vody v rámci místa vzniku. U recyklace je nutné myslet i na vznik zakoncentrovaných zasolených proudů odpadních vod, které je možné v ideálním případě převádět do solných bází (Veolia Zero Liquid ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372