2/2023

Ženklava na Novojičínsku získá kapacitnější přívod pitné vody

| autor: APROVAK0

Ženklava na Novojičínsku získá kapacitnější přívod pitné vody

Zhruba sedm a půl milionu korun má rozpočet investice, díky níž bude zkapacitněno 1188 metrů přívodního řadu Štramberk - Ženklava z tvárné litiny (průměr 100 milimetrů), která bude nahrazena vysokohustotním polyetylenem (průměr 160 milimetrů). 

Důvodem akce jsou nevyhovující tlakové poměry ve vodovodní síti v obci u Kopřivnice a nízká kapacita systému. V obci probíhá také další rekonstrukce vodovodu za více než 1,5 milionu korun.

„Naše investice reaguje na potřeby obce se dále rozvíjet, přičemž připravovaná i probíhající nová výstavba logicky vyžaduje dostatečnou kapacitu vodovodní infrastruktury pro možnost napojení nových objektů. Současný systém byl v tomto ohledu i přes provedení celé řady dílčích opatření vyčerpaný. Nebyla jiná cesta, než ho rozšířit a zvýšit jeho dimenzi. To ostatně vyplynulo i z diskuzí s vedením obce,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Stavba začala v létě, hotovo by mělo být na konci listopadu. Její součástí bylo také provedení shybky pod potokem, výměna sekčního uzávěru a vzdušníku, stejně jako přepojení jedné plastové přípojky na nové potrubí.

Na podzim začala v Ženklavě ještě jedna akce týkající se vodovodního systému. Ke konci listopadu skončí rekonstrukce 171 metrů vodovodního řadu z počátku padesátých let minulého století, který byl vybudován z azbestocementu. Nový řad je navržen z tvárné litiny. Jedním z důvodů akce je záměr obce vybudovat v souběhu s vodovodním potrubím kanalizační řad.

Vzhledem ke stísněným poměrům v lokalitě by jeho výstavba mohla negativně ovlivnit technický stav vodovodního potrubí s ohledem na pracovní činnost a pohyb strojů. Investice dosáhne zhruba 1,5 milionu korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP