Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

| autor: MPO0

Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

Dne 31. července 2017 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro velká spalovací zařízení (LCP angl. Large Combustion Plants) započala v roce 2011. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF LCP.

Platnost závěrů o BAT pro LCP počíná běžet od data vydání rozhodnutím Komise (EU) 2017/1442, zároveň od tohoto data bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity. V České republice se schválené emisní limity budou týkat cca 120 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB