Reklama

21. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V závěrech o nejlepších dostupných technikách je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v referenčním dokumentu BREF.

Dne 31. července 2017 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro velká spalovací zařízení (LCP angl. Large Combustion Plants) započala v roce 2011. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF LCP.

Platnost závěrů o BAT pro LCP počíná běžet od data vydání rozhodnutím Komise (EU) 2017/1442, zároveň od tohoto data bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity. V České republice se schválené emisní limity budou týkat cca 120 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372