1/2024

Zavedení nových pravidel pro stanovení sazby DPH může podpořit recyklaci

| autor: Letsrecycle.com0

Zavedení nových pravidel pro stanovení sazby DPH může podpořit recyklaci

Podporavýrobků s recyklovaným obsahem.

Evropská komise navrhla zavedení nových pravidel, která členským státům poskytnou větší flexibilitu při stanovení sazby DPH pro vybrané kategorie výrobků.

Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD) zastává názor, že volba kategorie produktů má být ponechána na členských státech, což umožní zařazení do skupiny se sníženou nebo nulovou sazbou DPH výrobků s recyklovaným obsahem.

FEAD uvádí, že návrhy Evropské komise týkající se DPH jsou "vynikajícími podpůrnými opatřeními pro podporu cirkulární ekonomiky".

Evropská Komise teď čeká na schválení návrhu od Evropské rady, jež se dá očekávat v průběhu letošního roku.

Nová pravidla

V současné době platí, že pravidla pro DPH umožňují všem členským státům uplatňovat sníženou sazbu ve výši 5 % na dvě odlišné kategorie produktů ve své zemi. Řada zemí rovněž požádá o povolení k dalším sníženým sazbám.

Navrhovaná nová pravidla umožní všem členským státům kromě standardní sazby DPH ve výši minimálně 15 % nyní zavést:

-Dvě samostatné snížené sazby mezi 5 % a jejich standardní sazbou

-Jednu výjimku z DPH ("nulová sazba")

-Jednu sníženou sazbu mezi 0 % a zmíněnými sníženými sazbami

Členské státy však musí zajistit, aby vážený průměr všech použitých sazeb DPH činil nejméně 12 %.

Rozprava

K nižší sazbě DPH u výrobků obsahujících recyklovaný materiál již dlouhou dobu vyzývala řada průmyslových činitelů a poslanců, včetně Zaca Goldsmithe, Mary Creaghové a několika dalších.

FEAD pod bývalým předsedou Davidem Palmer-Jonesem z Suez UK již předtím vyzvala k nižší sazbě DPH. Federace tvrdila, že pokud chce EU zvýšit poptávku po druhotných surovinách, mělo by mezi její hlavní záměry v oběhovém hospodářství patřit ukončení skládkování a zavádění opatření na podporu recyklace.

Členové FEAD jsou národními asociacemi pro nakládání s odpady, které zahrnují 19 členských států, Norsko a Srbsko. FEAD má přibližně 60% podíl na trhu komunálních odpadů a zpracovává více než 75 % průmyslových odpadů v Evropě.


Přeložila: Marina Kholomyeva

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ