1/2024

Zaujalo nás: Zviditelněné řeky přinášejí nový život

| autor: TZ SOVAK ČR0

Zaujalo nás: Zviditelněné řeky přinášejí nový život

Článek upozorňuje na problematiku návratu vodních vodních toků do měst, a tedy zjednání nápravy situace, kdy řeky, či potoky byly svedeny do podzemního potrubí a nepřístupných koryt.

Jako příklad dobré praxe ze zahraničí uvádí autorka švýcarský Curych a jeho Program pro oživování vodních toků.

Barbora Bakošová zmiňuje i fakt, že „… v Cyrychu se jedná o systematický, dlouholetý přístup, který zaručil úspěšnou proměnu vztahu města k jeho vodním tokům.

K takovéto proměně město povzbudila i švýcarská legislativa, která od roku 1991 nařizuje svádět čistou dešťovou a neznečištěnou vodu jiným potrubím než tím, v němž je vedena voda odpadová.“

K revitalizačním úpravám ve městech se přikročilo i v České republice, více se dozvíte v časopise Moderní obec č. 5/2018 na str. 39.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP