2/2023

Zásoby povrchové vody se lepší

| autor: Vodárenská akciová společnost0

Zásoby povrchové vody se lepší

Přesto jsou vodohospodáři na případné problémy nadále připraveni.

Hlavním a významným zdrojem surové vody pro obyvatele Jihlavy je vodní nádrž Hubenov. Ta byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda z nádrže je upravována na pitnou na úpravně vody Hosov.

Zhruba v polovině prosince roku 2018 nastala v důsledku dlouhodobého sucha a nedostatku srážek kritická situace s hrozícím nedostatkem vody pro Jihlavsko.

Dokonce zbývaly už jen 3 metry do dosáhnutí hladiny stálého nadržení, která musí být zachována pro stabilitu tělesa hráze vodní nádrže a touto hladinou končí odběr surové vody pro vodárenské využití.

Tato kritická situace byla dlouhodobě v průběhu celého roku monitorována pracovníky Povodí Moravy, s.p., a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Jihlava a vedla ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina. Ten rozhodl o schválení mimořádných manipulací na vodárenských nádržích Hubenov a Nová Říše.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava na základě vzájemných jednání v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina přistoupila ke zprovoznění odběru surové vody z Pístovských rybníků a jejich posílení čerpáním vody z řeky Jihlavy.

Toto opatření mělo v součinnosti s mimořádnou manipulací zajistit plnění akumulačního objemu vodní nádrže Hubenov. Díky uvedeným opatřením a také sněhovým a dešťovým srážkám koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 se podařilo to, že hladina vody ve vodárenských nádržích Hubenov a Nová Říše začala pomalu stoupat.

Současný stav vodní nádrže Hubenov je takový, že do naplnění hladiny chybí zhruba 2 metry zásobního prostoru celé nádrže s objemem 2,4 mil. m3.

U vodní nádrže Nová Říše do naplnění hladiny chybí zhruba 2,7 metru zásobního prostoru celé nádrže s objemem 1,5 mil. m3.

Je patrné, že díky včasnému řešení všech kompetentních osob a úřadů, a zejména díky operativnímu a rychlému přístupu Povodí Moravy, s.p., a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Jihlava se podařilo oddálit hrozbu, že by již počátkem jara 2019 nebyla pitná voda pro cca 70 000 spotřebitelů skupinového vodovodu Jihlava.

Pro další období roku 2019 věříme, že se srážkový deficit bude v následujících měsících postupně doplňovat a nebudou tak hrozit další mimořádná opatření v souvislosti s nedostatkem vody. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP