2/2023

Záporné ceny elektřiny se s rostoucím výkonem obnovitelných zdrojů objevují čím dál častěji

| autor: oenergetice.cz - Eduard Majling0

Záporné ceny elektřiny se s rostoucím výkonem obnovitelných zdrojů objevují čím dál častěji

S rostoucím výkonem obnovitelných zdrojů se situace, kdy někteří obchodníci nebo výrobci elektrické energie musí za dodávku do sítě naopak platit, objevují po celém světě stále častěji.

Záporné ceny elektrické energie na denních a vnitrodenních trzích s elektrickou energií trápí především provozovatele konvenčních zdrojů, které se musí přizpůsobovat obnovitelným zdrojům, jež mají v řadě zemí přednost ve výrobě elektrické energie. 

Pokud se sejdou situace, kdy výroba elektřiny převažuje nad potřebami odběratelů a zároveň není možné dostatečně omezit výrobu v konvenčních zdrojích, dochází k poklesu cen elektřiny do záporných hodnot.

„Neexistuje žádná časová závislost pro vznik záporných cen v Belgii. Tento fenomén je převážně udáván vysokou výrobou větrných elektráren v Německu a dostatečnou importní kapacitou do Belgie,“ uvedla pro Bloomberg Marleen Vanhecke ze společnosti Elia, která v Belgii provozuje tamní přenosovou soustavu.

V Evropě se záporné ceny na krátkodobých trzích objevují zejména v Německu, které vzhledem ke své velikosti ovlivňuje i okolní trhy s dostatečnou přeshraniční přenosovou kapacitou, včetně České republiky. Podobný fenomén je stále častější i v některých státech USA a Austrálie.

Záporné ceny elektřiny se na trzích objevují zejména během příznivých podmínek pro výrobu elektřiny v obnovitelných zdrojích a období nízké spotřeby. 

Ve státech jako Kalifornie, kde mezi obnovitelnými zdroji dominují fotovoltaické elektrárny, ceny elektřiny klesají k nule zejména na jaře během poledne, kdy je výroba solárních elektráren již vysoká, ale poptávka po elektřině pro klimatizace ještě ne.

V zemích jako Německo, kde převládají větrné elektrárny, se nízké až záporné ceny objevují se silným větrem a nízkou spotřebou elektřiny, tedy typicky v noci.

Vysoká volatilita a záporné ceny elektrické energie na krátkodobých trzích jsou významnými signály pro obchodníky a energetické společnosti. 

Běžní odběratelé ze záporných cen elektřiny na trhu netěží, stejně tak ale nejsou vystaveni riziku nadprůměrně vysokých cen, které mohou v některých hodinách dosahovat několikanásobku ceny, za kterou odebírají elektřinu od svého dodavatele.

„Cenové signály na energetických trzích jsou klíčové pro výrobce, aby věděli, kde mají stavět nové zdroje. Jak se záporné ceny objevují stále častěji, budeme muset přizpůsobit naše strategie formování cen na energetických trzích, abychom podpořili efektivní investování,“ uvedl Abe Silverman z texaské energetické společnosti NRG.

Záporné ceny se objevují častěji i na českém trhu

V roce 2017 vzrostl počet hodin, ve kterých se v České republice obchodovala cena elektřiny na denním trhu v záporných hodnotách, téměř na dvojnásobek

Na významném nárůstu počtu hodin se podepsala zejména podzimní vichřice Herwart nebo větrné počasí v době Vánočních svátků. 

I tyto dvě události přispěly k tomu, že se záporné ceny objevily na denním trhu celkem ve 109 případech, zatímco v roce 2016 se jednalo pouze o 58 hodin.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP