1/2021

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

| zdroj: MPO0

pexels-thirdman-8940479.jpg
zdroj: pexels

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 1. 12.2021).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) ve znění:

 • Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009
 • Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011
 • Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012
 • Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013
 • Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014

změněné nařízením Komise (EU) 2015/491 ze dne 23. března 2015

 • Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 ze dne 5. prosince 2014
 • Nařízení Komise (EU) č. 2015/1221 ze dne 24. července 2015
 • Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016
 • Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016
 • Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017
 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017
 • Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018
 • Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018
 • Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019
 • Nařízení Komise (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11 ze dne 29. října 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 ze dne 31. srpna 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677 ze dne 31. srpna 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/643 ze dne 3. února 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/797 ze dne 8. března 2021

Konsolidovaná verze nařízení CLP ke dni 1. října 2021 zapracovává všechny shora uvedené předpisy kromě:

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. 5. 2020, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Tento seznam je aktualizován podle dalšího legislativního vývoje předpisů EU.

/Poznámka: Konsolidované verze všech nařízení je třeba brát jako dokumentační nástroje a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah/.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo