Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

| autor: SÚIP0

Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Předně musíme upozornit, že i v době stavu nouze je ze strany zaměstnavatelů nutné dostatečně zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Vnímáme však objektivní skutečnost, že v některých provozech nemůže být v době nouzového stavu s objektivních důvodů kontrola či revize VTZ provedena v stanoveném termínu.

To se může týkat zejména sektoru podnikání zdravotnictví, potravinářství, obchod a dalších odvětví s vysokými požadavky na hygienu práce. Rovněž jsou nám známy situace, kdy vzhledem k současné situaci je omezena možnost vstupu externích osob do společnosti, nebo není větší počet zaměstnanců fyzicky přítomno na pracovištích, případně není v reálných možnostech zaměstnavatele zajistit odborně způsobilou osobu.

Ve výše uvedených případech je SÚIP připraven tyto objektivní důvody zohlednit ve své činnosti s tím, že po zrušení nouzového stavu zaměstnavatel v přiměřeném časovém horizontu kontroly a revize provede a vše uvede do souladu s právními předpisy.

Pokud bude s ohledem na nouzový stav k této problematice přijato Usnesení vlády nebo stanovisko MPSV, budeme o tom zaměstnavatele a odbornou veřejnost informovat prostřednictvím našich internetových stránek.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK