1/2024

Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí o dotace na projekty odpadového hospodářství

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí o dotace na projekty odpadového hospodářství

Za tři měsíce zájemci podali do dvou otevřených výzev celkem 1215 žádostí s celkovým požadavkem dotace z EU prostředků přes 3,4 miliardy korun. Všechny došlé žádosti Státní fond životního prostředí ČR vyhodnotí do čtyř měsíců.

O finanční podporu na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady mohly do 30. listopadu žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty.

Velký zájem měly obce zejména o dotace na pořízení domovních kompostérů pro občany. Evropské dotace půjdou také na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic. Všechny tyto projekty mají jeden společný cíl - přispět ke snížení množství odpadů, které budou končit na skládkách.

40. výzva – prevence vzniku odpadů

Pro žadatele bylo v této výzvě připraveno celkem 100 milionů Kč na projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím, konkrétně na domovní kompostéry,

Fond ale přijímal i projekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování center opětovného použití odpadů. O dotaci v celkové výši téměř 500 milionů korun, tedy téměř 5x převyšující stanovenou alokaci, si řeklo celkem 315 žadatelů.

41. výzva – materiálové a energetické využití odpadů

Přesně 900 přijatých projektů s celkovými náklady přes 5 miliard korun a požadavkem dotace necelé 3 miliardy korun – to je výsledek ukončené výzvy zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

Své žádosti mohli zájemci o dotace podávat na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek, zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů, nebo na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.

U některých projektů této výzvy, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, mohou žadatelé kromě dotace navíc získat i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR s nízkou úrokovou sazbou již od 0,45 %.

Na tyto půjčky Fond vyčlenil 250 milionů korun a zájemci díky nim mohou pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o ně mohou až do konce roku 2018, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Získání půjčky je podmíněno schválením dotace z OPŽP.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP