2/2023

Za neumožnění kontroly a nesoučinnost uložili inspektoři firmě 150 tisíc korun

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Za neumožnění kontroly a nesoučinnost uložili inspektoři firmě 150 tisíc korun

Kontrola byla řádně oznámena v dostatečném předstihu. Za neumožnění kontroly a neposkytnutí náležité součinnosti jim inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Praha uložili pokutu 150 tisíc korun.

„Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí jsme dostali informace od Ministry of the Environment and Spatial Planning ze Slovinska o přeshraniční přepravě/vývozu použitých pneumatik přes přístav Koper (Slovinsko) do Senegalu v průběhu ledna 2019.

V této přepravě, podle dokladů, které jsme dostali, figurovala společnost RILANIS. Proto jsme jí písemně oznámili kontrolu. V daný den se ale nikdo nedostavil, firma se z kontroly žádným způsobem neomluvila, a ani nijak vůči inspekci do doby vydání tohoto příkazu nezareagovala,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Přeshraniční přeprava odpadů se řídí pravidly danými Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) o přepravě odpadů a každý participant přeshraniční přepravy musí daná pravidla dodržovat. Zákon o odpadech pak stanoví jako jednu z klíčových povinností to, že při přeshraniční přepravě musí být dodržovány povinnosti dané nařízením, a to především s ohledem na značný teritoriální přesah nakládání s odpady, kdy hlavním a rozhodujícím cílem a předmětem nařízení je ochrana životního prostředí.

Společenská nebezpečnost protiprávního jednání společnosti RILNIS spočívá podle inspektorů v tom, že nedostavením se ke kontrole a nedoložením požadovaných údajů a dokumentů může obviněný sledovat zastínění (zastření) provedeného porušení zákona o odpadech, které může ohrožovat nebo dokonce poškozovat životní prostředí. 

„Na takové jednání nelze nahlížet jako na nedbalost či neúmyslné konání, ale zcela promyšlené jednání s cílem zastření faktů. Nerespektování základního práva i povinnosti kontrolního orgánu – provést kontrolu v souvislosti s nakládáním s odpady, tak vykazuje vysokou míru společenské nebezpečnosti a delikventovi by se takové jednání v žádném případě nemělo vyplatit. Takové jednání je třeba postihovat co nejpřísněji i s ohledem na ostatní subjekty, které respektují platnou legislativou stanovená pravidla,“ uvedl Beroušek.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP