2/2023

Za nepovolený výduch z lakovny uložili inspektoři ČIŽP firmě VISHAY ELECTRONIC pokutu

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Za nepovolený výduch z lakovny uložili inspektoři ČIŽP firmě VISHAY ELECTRONIC pokutu

Firma se ve svém závodě na výrobu kondenzátorů v Blatné na Strakonicku dopustila několikerého porušení zákona na ochranu ovzduší.

„V lakovně kondenzátorů inspektoři zjistili výduch, který nebyl zaústěn do zařízení ke snižování emisí, ale přímo do vnějšího ovzduší. To bylo v rozporu s povolením vydaným Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Nepovolený výduch byl provozován více než tři roky. Značná část emisí těkavých organických látek tak šla do venkovního prostření. Dle bilančního výpočtu se mohlo jednat o několik tun za rok,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Doplnil, že další zdroj těkavých organických látek s názvem „Zkoušení těsnosti“ firma provozovala po stejnou dobu zcela bez povolení. „Tato porušení zákona hodnotíme jako závažná. Provoz zdroje znečišťování ovzduší bez povolení nebo v rozporu s ním znamená ohrožení životního prostředí.“

Dalším pochybením provozovatele bylo, že v letech 2015 až 2017 neprovedl jednorázového měření emisí na jednom z výduchu lakovny. Tato měření měl dělat ve stanoveném intervalu jedenkrát za rok. Firma také za roky 2016 a 2017 neohlásila údaje do souhrnné provozní evidence.

Společnost VISHAY ELECTRONIC se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP neodvolala. Sankce je pravomocná.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP