1/2024

Za nepovolené terénní úpravy uložili inspektoři ČIŽP ski areálu pokutu 350 tisíc korun

| autor: Aktuality ČIŽP0

Za nepovolené terénní úpravy uložili inspektoři ČIŽP ski areálu pokutu 350 tisíc korun

K terénním úpravám na nepovoleném pozemku použil provozovatel ski areálu přes 35 tisíc tun stavebních a demoličních odpadů. Inspektoři také zjistili, že k dalším povoleným terénním úpravám na přilehlých pozemcích společnost SKI AREÁL HLUBOČKY přijala odpady, které svým složením neodpovídaly podmínkám stavebního povolení. „Tyto odpady kromě povoleného betonu, cihel, zeminy a kamení obsahovaly také cizorodé příměsi jako linoleum, plastové trubky nebo kabely. Firma SKI AREÁL HLUBOČKY přitom jako realizátor terénních úprav plně odpovídala za to, že práce budou probíhat v souladu se stavebním povolením,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Při stanovení výše sankce inspektoři vycházeli z toho, že provozovatel ski areálu několik měsíců nelegálně nakládal se stavebními odpady na pozemku, který je veden jako trvalý travní porost, čímž bezesporu ohrozil jeho ekosystém. Navíc se jednalo o poměrně významné množství odpadů – přes 35 tisíc tun. 

Společnost SKI AREÁL HLUBOČKY se proti pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. Inspektoři ČIŽP nyní firmě ještě uloží opatření k nápravě, které bude spočívat v odstranění odpadů z nepovoleného pozemku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP