2/2023

Workshop o energetické bezpečnosti v Budapešti

| autor: Energetický regulační úřad0

Workshop o energetické bezpečnosti v Budapešti

Tématem workshopu byly otázky energetické bezpečnosti a solidarity. V rámci workshopu vystoupil například bývalý ředitel E-Control a současný člen Odvolacího senátu ACER Walter Boltz, zástupce sekretariátu Energetického společenství Dirk Buschle či předseda regulatorní rady Energetického společenství Giorgi Pangani. Martin Šik, z pozice místopředsedy CEER, přednesl prezentaci na téma bezpečnosti dodávek v EU z pohledu CEER. 

Tato vystoupení doplnili zástupci regulačních orgánů z Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, kteří prezentovali aktuální vývoj ve svých zemích. (Všechny prezentace jsou dostupné zde: https://www.ceer.eu/7th-eap-workshop.)

Příspěvky regulátorů ze zemí Východního partnerství ukázaly, že ve všech zemích dochází k významným změnám. 

Zástupce Ázerbájdžánu se zaměřil na nedávné zřízení nezávislého regulačního úřadu a pokroku při jeho ustavování, Bělorusko zdůraznilo posílení energetické bezpečnosti a spolupráci se všemi sousedy, Gruzínská prezentace akcentovala sociální únosnost zvyšování tarifů v prostředí liberalizované energetiky, zástupce Moldávie konstatoval, že jeho země může při plnění klimatických cílů těžit s velkého podílu využívání biomasy pro vytápění a Ukrajina zmínila, že prochází velmi ambiciózní reformou v celé řadě aspektů energetického sektoru. 

Z většiny příspěvků bylo znát, že tyto země provádějí ambiciózní reformní projekty a v posledních letech dosahují značného úspěchu.

Účastníci workshopu často upozorňovali, že praktická realizace solidarity je především politickou a nikoliv právní otázkou. Přesto má uplatňování principu solidarity nejvyšší důležitost, přinesl by výhody všem zúčastněným stranám.

Dalším probíraným tématem workshopu byly měnící se výzvy v oblasti bezpečnosti dodávek a rizika, kterým budou regulační orgány v budoucnosti muset čelit, například zvyšující se možnost kybernetických útoků. 

K jednomu ze závěrů workshopu jednoznačně patří, že integrace trhů s energiemi posiluje solidaritu a bezpečnost dodávek, která nemá pouze technické, ale také politické, sociální a politické aspekty.

Cestu do Budapešti využili zástupci ERÚ také k projednání další spolupráce s Energy Regulators Regional Association (ERRA), konkrétně s jejím předsedou Märtem Otsem a programovou ředitelkou Krisztinou Kaszou, které byl předán originál přihlášky ERÚ do této asociace. 

Řádným členem ERRA by se měl Energetický regulační úřad stát během jednání valného shromáždění ERRA v říjnu 2018, naváže tak na své předchozí členství a spolupráci s touto organizací.

Oficiální závěry z budapešťského workshopu

 Zdroj: http://www.eru.cz/cs/-/workshop-o-energeticke-bezpecnosti-v-budapesti

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP