1/2024

Workshop MPO - Dispečerské řízení

| autor: MPO0

Workshop MPO - Dispečerské řízení

Kdy: 11. června 2018, 10-13 hodin

Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239

Očekávané změny způsobu provozování ES ČR významně ovlivněné rozvojem nových technologií a požadavkem na zapojení DECE a spotřeby do řízení rovnováhy vyvolají bezpochyby potřebu úpravy procesu dispečerského řízení, redefinici rolí PPS a PDS v této oblasti a s tím související řešení hardware a software vybavení.

Podle současného programu rozvoje chytrých sítí by zahájení realizace nového smart řešení dispečerského řízení mělo proběhnout v období 2020-24.

Přípravnou fázi a vypracování finálního projektu „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“ je tedy potřebné provést v období do roku 2019.

Dispečerské řízení se bude muset také přizpůsobit novým podmínkám ES EU daným vznikající legislativou EU např. Nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, Nařízení komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Integrace velkého množství DECE (zejména intermitentních zdrojů) a akumulace představuje pro dispečerské řízení nové výzvy, ale i příležitosti využití DECE a akumulace pro jejich řešení.

Dispečerské řízení bude muset postupně a v předstihu zvládnout zejména:

• Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR včetně fyzické a kybernetické bezpečnosti v nových podmínkách

• Integraci DECE a elektromobility

• Využití DECE, akumulace a spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR

• Vyšší úroveň mezinárodní spolupráce PPS

• Sofistikovanou spolupráci PPS a PDS při řízení ES ČR

• Využívání nových technologií v oblasti ASDŘ a ochran

• Komunikaci, předávání a zpracování hromadných dat pro dispečerské řízení

Osnova workshopu

• Zaměření práce týmu NAP SG A8 „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“

• Dopady implementace změn legislativy EU na dispečerské řízení v ES ČR

• Dispečerské řízení DS v budoucnosti, dopady integrace DECE a využití DECE v DS v oblastech řízení toků činného a jalového výkonu, nefrekvenčních služeb (start ze tmy, ostrovní provozy, řízení U/Q)

• Současné dispečerské řízení v ČR a DECE - zkušenosti z praxe a další možný vývoj

  • Budoucnost dispečerských řídicích systémů
  • Využití DECE pro řízení napětí v DS

Cíl workshopu

Cílem workshopu je poskytnout informaci o některých směrech předpokládaného vývoje dispečerského řízení v nových podmínkách vývoje elektroenergetiky v EU zahrnujících rozvoj DECE, akumulace a elektromobility, přechod na nízkouhlíkové hospodářství a prosazující se automatizaci a digitalizaci.

Vystupující

M. Šula – ČEPS

R. Černý – ČEZ Distribuce

P. Vaculík – E.ON Distribuce

J. Smrž – Elektrosystem, a.s.

J. Beran – EGÚ Praha Engineering, a.s.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP