1/2024

WHO: Nemáme důkazy o zdravotní škodlivosti mikroplastů ve vodě. Je třeba další výzkum

| zdroj: SOVAK ČR, titulek redakční0

WHO: Nemáme důkazy o zdravotní škodlivosti mikroplastů ve vodě. Je třeba další výzkum

Organizace rovněž vyzývá ke snížení znečištění životního prostředí plasty a snížení jejich expozice na člověka. Podle analýzy, která shrnuje nejnovější poznatky o mikroplastech v pitné vodě, není pravděpodobné, že by se do lidského těla dostaly mikroplasty větší než 150 mikrometrů a očekává se, že bude omezen příjem i menších částic. Absorpce a distribuce velmi malých částic mikroplastů včetně v rozsahu nanočástic však může být vyšší, neboť data jsou extrémně omezená.

K získání přesnějšího posouzení expozice mikroplastům a jejich potenciální dopady na lidské zdraví je nutný další výzkum. Patří sem vývoj standardních metod pro měření částic mikroplastů ve vodě, další studie o zdrojích a výskytu mikroplastů v pitné vodě a účinnost různých technologických procesů úpravy vody.

Při čištění odpadních vod může dojít k odstranění více než 90 % mikroplastů z odpadních vod, přičemž k nejvýznamnějšímu odstranění dochází na terciárním stupni čištění, jako je filtrace.

WHO doporučuje, aby dodavatelé pitné vody a regulátoři upřednostňovali odstraňování mikrobiálních patogenů a chemických látek, které mají známá rizika pro lidské zdraví, jako jsou patogeny, které způsobují smrtící průjmová onemocnění. To má dvojí výhodu: způsoby čištění odpadních vod a úpravy pitné vody, které eliminují i fekální znečištění a chemikálie, jsou rovněž účinné při odstraňování mikroplastů.

Při čištění odpadních vod může dojít k odstranění více než 90 % mikroplastů z odpadních vod, přičemž k nejvýznamnějšímu odstranění dochází na terciárním stupni čištění, jako je filtrace. Konvenční úprava pitné vody může odstranit částice menší než jeden mikrometr.

Organizace vyzývá ke snížení znečištění životního prostředí plasty a snížení jejich expozice na člověka.

V současné době je značná část světové populace vystavena prostředí bez odpovídajícího čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Tím, že se řeší problém odstranění dopadů kontaminované vody fekálním znečištěním na lidský organizmus, řeší se současně problém týkající se mikroplastů. Ve zprávě WHO se mimo jiné uvádí, že „rutinní monitorování mikroplastů v pitné vodě se v současné době nedoporučuje, protože neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly obavy o lidské zdraví.“  

Plné znění zprávy WHO lze nalézt zde

foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP