Výzvy OP PIK únor 2017

| autor: Tisková zpráva MPO0

Výzvy OP PIK únor 2017

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 2. února 2017:

II. výzva programu podpory Úspory energie v SZT

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita a)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita b)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita c)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita d)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita e)

Texty výše uvedených výzev, včetně specifických příloh k výzvám, odkazů na navazující dokumentaci / společné přílohy k výzvám jsou zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu v oddílu Výzvy OP PIK 2017. Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.

Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu do MS2014+ nalezne žadatel v "Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu", která je uvedena v dokumentaci k výzvám na výše uvedeném webovém odkaze MPO v sekci OP PIK.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK