Reklama

6. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Výzvy OP PIK únor 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo nové výzvy ke dvěma dotačním programům podpory OP PIK.

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 2. února 2017:

II. výzva programu podpory Úspory energie v SZT

 

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita a)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita b)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita c)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita d)

II. výzva programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) - aktivita e)

 

Texty výše uvedených výzev, včetně specifických příloh k výzvám, odkazů na navazující dokumentaci / společné přílohy k výzvám jsou zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu v oddílu Výzvy OP PIK 2017. Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.

Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu do MS2014+ nalezne žadatel v "Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu", která je uvedena v dokumentaci k výzvám na výše uvedeném webovém odkaze MPO v sekci OP PIK.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372