1/2024

Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018

| autor: MPO0

Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018

Program EFEKT je vyhlašován každoročně již od roku 2008 a v roce 2017 doznal podstatných změn. Velkou změnou bylo nové znění textu programu, který platí pro pětileté období 2017-2021 s tím, že rozpočet na toto období by měl být v objemu 750 mil. Kč.

Ke znění programu začaly být pro rok 2017 vyhlašovány samostatné výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu, a tak tomu bude i pro další období.

Pro rok 2017 byla vyhlášena většina samostatných výzev na konci roku 2016 s tím, že hlavní termín pro podání žádostí o dotaci pro jednotlivé výzvy byl, jak bylo z předchozích let běžné, na konci února 2017. Pro rok 2018 došlo k naprosto zásadní změně v termínech.

Vyhlášení téměř všech samostatných výzev v rámci jednotlivých aktivit je provedeno 10. října 2017 s tím, že žádosti o dotace je nutné pro rok 2018 podat nejpozději do 15. prosince 2017!!! Tato změna je vzhledem ke dřívějším termínům velmi zásadní, proto je třeba jí věnovat ze strany potenciálních žadatelů o dotaci velkou pozornost (elektronický odkaz zde).

Termín byl posunut z důvodu hladší administrace a zejména z důvodu realizace projektů, které získají dotaci, kdy jen na realizaci a vyúčtování čas pouze do konce příslušného kalendářního roku, což se posunem termínu podstatně prodlouží ve prospěch žadatele o dotaci.

Program EFEKT pro období 2017-2021 převzal velkou většinu aktivit z předchozí podoby programu, které byly vhodně doplněny o další aktivity vycházející z aktuálních potřeb v oblasti úspory energie.

Nová podoba programu se svým fungováním více přiblížila standardním dotačním programům, kdy je vyhlášen stálý program na určité období, v tomto případě pětileté, a každoročně jsou uveřejňovány výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu na webových stránkách www.mpo.cz a zejména www.mpo-efekt.cz. Tyto výzvy obsahují podstatné informace potřebné k podání žádosti, jako je termín pro podání žádosti a další podmínky pro podání žádostí o dotace.

Nejdůležitější aktivitou investičního charakteru je dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, což je aktuálně jediná vyhlašovaná investiční podpora v rámci tohoto programu.

Mezi podstatné aktivity neinvestičního charakteru lze zařadit dotace na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe, zpracování publikací nebo na organizaci vzdělávacích akcí.

Vše potřebné je uvedeno v příslušných dokumentech, které jsou ke stažení na výše uvedených webových stránkách.

V roce 2017 bylo poprvé spuštěno pro podávání žádostí elektronické prostředí prostřednictvím portálu Ministerstva financí http://dotace.edssmvs.cz, které žadatelům výrazně zjednodušuje přípravu a podávání žádostí a je k dispozici i pro další roky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP