1/2024

Využívat a vracet energii z odpadů je prostě lepší než skládka

| autor: Martina Jandusová0

Využívat a vracet energii z odpadů je prostě lepší než skládka

Opatovice nabízí obcím energetické řešení odpadů

Klíčovými činnostmi opatovické elektrárny jsou výroba a dodávky energií, zejména tepla. V posledních letech jsou v těchto odvětvích vnímány nové společenské potřeby, trendy a vývoj. „Posuzujeme varianty přechodu na zemní plyn i energetické využití odpadu,“ vysvětluje výkonný ředitel elektrárny Václav Pašek.

Hned na začátku je nutné podotknout, že Elektrárna Opatovice prozatím možnost výstavby spalovny pouze zvažuje, respektive může vybudování zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) ve svém areálu obcím nabídnout a z pohledu teplárny se bude vždy jednat jen o doplňkový zdroj, který může pokrýt kolem 10% celkové potřeby dodávek tepla.

Vedení společnosti již diskutovalo téma ZEVO se zástupci dotčených měst a krajů. Mluvilo se například o tom, jak se občanům bude vedle takového zařízení žít, co přinese, o jaké kapacitě zdroje na energetické využití odpadů přemýšlí atd.,“ uvádí Václav Pašek.

Kapacita spalovny, která by měla být realizována, bude vycházet z potřeb pardubického a královohradeckého kraje. „Městům a obcím můžeme nabídnout řešení problematiky komunálního odpadu tím, že postavíme zařízení na energetické využití odpadů. Podobně se to děje i v západní Evropě, kde modely podobného charakteru běžně fungují i v centrech měst. Na množství se domluvíme podle toho, kolik odpadu je zde produkováno a kolik odpadu se vytřídí,“ vysvětluje výkonný ředitel.

Energie z odpadů, které by jinak končily na skládce, se vrátí zpět k lidem v podobě tepla a elektrické energie.

V České republice není možná kvůli legislativním požadavkům na minimální požadovanou energetickou účinnost výstavba ZEVO na jakémkoliv místě a fakticky se jedná pouze o zařízení s možným využitím tepla.

Opatovická elektrárna se nachází v té nejvhodnější lokalitě a to hned z několika důvodů. Disponujeme stávajícími sítěmi pro dodávky tepla a vyvedení elektrického výkonu. Jsme na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje s výbornou logistickou obslužností,“ říká ředitel Pašek.

Navrhované řešení ZEVO bude komunální odpady spalovat kogeneračně, což znamená, že bude vyrábět elektřinu i teplo, které horkovodem poputuje do radiátorů občanů. Zamýšlené zařízení by dokázalo zásobovat teplem 6.000 našich odběratelů.

Z pohledu dopadu na životní prostředí jsou pravidla na produkci emisí takového zařízení mnohem přísnější, než je to dnes u elektráren a tepláren na uhlí. „Vnímáme ZEVO jako další krok k ekologizaci. Bude docházet k úspoře uhlí a tím i emisí z ní plynoucích,“ dodává Václav Pašek.

Obce si dnes již plně uvědomují nutnost řešit problematiku spojenou s komunálním odpadem a způsobem likvidace. Zařízení na energetické využití mnozí vnímají jako možnou, někdy i jedinou, cestu jak bude v budoucnu s velkou částí komunálního odpadu nakládáno.

„Projekt výstavby zařízení na energetické využití odpadu vnímáme jako běh na dlouhou trať. V současné době máme zpracovanou základní studii proveditelnosti, bude následovat studie proveditelnosti jako taková a nezbytná EIA. Předpokládáme, že celkový proces příprav potrvá 5 až 7 let,“ doplňuje Václav Pašek.

Nějaké zařízení vzniknout musí

Hierarchie pro nakládání s odpady hovoří jasně, třídění a následná recyklace odpadů je prioritní. Jenomže i po vytřídění zbývá dost zbytkového komunálního odpadu, který můžeme buď odvézt na skládku, nebo do zařízení na energetické využití odpadu. Navíc připravované změny v legislativě, omezují anebo zcela zakazují skládkováni

„Právě ZEVO je mnohem lepší alternativou k rizikovému zahrabávání odpadu do země, protože nerecyklovatelné odpady bezpečně energeticky využíváme a energii vracíme v aktuálním čase lidem zpět v podobě tepla a elektřiny,“ uzavírá ředitel opatovické elektrárny.

Pokud podobné zařízení v regionu nevznikne, budou odpady při zákazu skládkování cestovat někam jinam stovky kilometrů, kde jejich energii využijí. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá volné kapacity na jejich zpracování, lze předpokládat, že české odpady poputují až za naše hranice.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP