2/2023

Využijte prostředky z OP PIK na úspory energie

| autor: SP ČR0

Využijte prostředky z OP PIK na úspory energie

První i v současnosti vyhlášená II. výzva v programu Úspory energie zatím nenaplňují původně očekávaný zájem. Svaz a MPO proto uspořádaly seminář k programu Úspory energie (OP PIK), kde se firmy seznámily s možnostmi získání dotací.

Prezentovány byly pozitivní úpravy, které se podařilo i na základě námětů Svazu prosadit, či kroky, které ještě v budoucnu program zatraktivní.

Zdůrazněna byla například vyšší šance s projektem uspět vzhledem k dosavadnímu nižšímu zájmu, zájem MPO zvýšit absorpční kapacitu, vyjasnění rozsahu projektů, které mohou být podporovány u společností spadajících pod systém obchodování s emisními povolenkami, včetně individuální konzultace na MPO v této věci, či výrazné zrychlení hodnocení, kde MPO je nyní schopno provést vyhodnocení i vzhledem k průběžnému charakteru výzvy za 2-3 měsíce od podání žádosti (s tím, že garantována je hranice maximálně 5 měsíců).

Nyní se také dokončila argumentace a textace žádosti o změnu limitace alokace pro velké podniky a další úpravy textu operačního programu (např. možnost samostatně realizovat osvětlení, instalovat FVE a termické panely nejen pro vlastní spotřebu – program OZE), které zvýší atraktivitu opatření a s Evropskou komisí byla zahájena neformální jednání.

Vzhledem k dosavadnímu velmi nízkému zájmu – jak v první, tak v současně vyhlášené II. výzvě – byly firmy vyzvány k avízu zájmu a předkládání projektů tak, aby program nebyl ohrožen a prostředky mohly být maximálně využity.

Žádáme firmy, které připravují projekt/y v oblasti energetických úspor s využitím prostředků z OPPIK, aby se zapojily do průzkumu zájmu o čerpání vyplněním stručné a jednoduché tabulky a tím pomohly maximálnímu využití prostředků v OPPIK a zamezení ohrožení realizace řady potenciálních projektů.

Tabulku k vyplnění naleznete zde. Jedná se pouze o základní údaje - prosím vyplňte alespoň sloupce s červeně zvýrazněnými názvy. Vyplněný dotazník prosím zašlete na adresu pavlica@mpo.cz do 15.5.2017. Děkujeme.

Svaz v tuto chvíli zdůraznil nutnost dokončení pozitivních změn, pokračování v maximální osvětě k podpoře čerpání. Klíčové ale bude shromáždění informací o připravovaných projektech, kde firmy nyní na přípravě žádosti pracují. MPO slíbilo, že v tuto chvíli ve spolupráci se Svazem budou pracovat na rozboru bariér a identifikaci absorpční kapacity.

Případné nevyužití prostředků by mělo i negativní dopad na plnění závazného cíle energetických úspor. Současně je nutno uvést, že toto programovací období 2014 – 2020 je poslední velkou šancí zrealizovat energeticky úsporná opatření za výrazného přispění veřejných prostředků.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP