1/2024

Vysloužilých LED žárovek bude přibývat, zpracovatelé se musí připravit na nový typ elektroodpadu

| autor: TZ Ekolamp0

Vysloužilých LED žárovek bude přibývat, zpracovatelé se musí připravit na nový typ elektroodpadu

„Doposud relativně malý objem sběru vysloužilých LED žárovek je dán jejich dlouhou životností, která se odhaduje na více než 10 let. Právě proto musí být recyklační odvětví připraveno zvládnout a opětovně využít tento nový druh elektroodpadu,“ říká Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který je členem asociace EucoLight a který v ČR zajišťuje zpětný odběr a zpracování použitých osvětlovacích zařízení.

Stejně jako úsporné zářivky ani LED žárovky nepatří do běžného odpadu, protože jako elektroodpad by měly být ekologicky zlikvidovány. Z druhotných surovin obsahují LED diody sklo, plasty, kovy a v závislosti na druhu diody také stopové množství těžkých kovů. Na rozdíl od zářivek neobsahují rtuť.

Výše uvedené patří mezi klíčové závěry konference evropské asociace EucoLight, která se konala koncem dubna v Nizozemsku. Zúčastnilo se jí na 70 zástupců firem zabývajících se recyklací osvětlovacích zařízení a dalších odborníků.

zařiv.ekol..jpg

V Česku počet LED žárovek dynamicky roste

V českých domácnostech je podle posledního průzkumu společnosti EKOLAMP užíváno 68 milionů světelných zdrojů, což představuje oproti loňsku nárůst o 1,6 milionu kusů.

„Podíl LED žárovek v domácnostech významně roste, nyní se pohybuje kolem 11 procent,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP (viz graf). Z úsporných světlených zdrojů v domácnostech dominují kompaktní úsporné zářivky (31 %). Množství neúsporných zdrojů, například wolframových žárovek, naopak dlouhodobě klesá.

POZNÁMKA: Výzkum loni na podzim pro společnost EKOLAMP provedla výzkumná agentura Markent formou interview mezi 1213 respondenty ve věku od 18 do 64 let z celé České republiky.


O EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 19 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové asociace EucoLight sbírají a recyklují celkem 79 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 18 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Již od svého založení v polovině roku 2015 asociace EucoLight započala konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout odborné znalosti v oblasti managementu a nakládání s odpadem z osvětlovacích zařízení a podpořit pozitivní roli systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve společnosti i oblasti životního prostředí.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu.

Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých světelných zdrojů a svítidel a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag