2/2023

Vyšlo číslo 4/2020 časopisu Sovak

| zdroj: SOVAK0

Vyšlo číslo 4/2020 časopisu Sovak

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., (VaK Přerov) se týká rozhovor a dva úvodní články čísla. VaK Přerov mají za sebou 26 let fungování od data založení 1. 11. 1993. Ředitel společnosti Ing. Miroslav Dundálek zmínil v rozhovoru racionalizaci provozu sítí a zařízení a také důležitost včasného odhalování skrytých úniků vody. V následujících článcích byly představeny opravy kanalizačního sběrače 1 200/1 800 na Komenského ulici v Přerově a také vodovodní shybky pod řekou Bečvou v Přerově.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph. D., zrekapitulovala témata řešená na konferenci Vodárenská biologie 2020 v Praze. Jeden ze zde prezentovaných příspěvků, a to zaměřený na diskusi významu nálezů koliformních bakterií zachycených Chromocult Coliformen agaru z pitných dezinfikovaných vod, je v časopise uveřejněn v mírně rozšířené verzi. Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, rozebral vyhodnocení spotřeby a produkce energie na českých ČOV, a to i v porovnání s hodnocením spotřeby elektrické energie na ČOV v zahraničí.

Konferenci Financování vodárenské infrastruktury pravidelně pořádá B.I.D. services s. r. o. Letos 4. února proběhl již její 12. ročník. Jednání se zúčastnil i zástupce SOVAK ČR a časopis Sovak byl jedním z mediálních partnerů konference, více se čtenáři dozví ve shrnutí Ing. Ivany Weinzettlové Jungové. JUDr. Josef Nepovím a Ing. Miroslav Černý se zaměřili na právní problematiku výkupu akcií v akciové společnosti na základě „squeeze-out“, neboli „vytěsnění“. 

V rubrice Z regionů se prezentovaly společnosti Jihočeský vodárenský svaz, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Středočeské vodárny, a.s., Vodárny Kladno a Mělník, a.s. Ve dnech 5.–6. 3. 2020 mělo proběhnout jednání komise EU1 pro pitnou vodu v italském Turínu.

Z důvodu šířící se epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru (SARS-CoV-2) bylo jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 zrušeno a proběhl konferenční hovor, kterého se zúčastnila i zástupkyně SOVAK ČR Ing. Radka Hušková a připravila pro časopis krátkou zprávu. Přehledný obsah čísla naleznete zde.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP