1/2024

Vyšlo číslo 3/2019 časopisu Sovak

| autor: SOVAK ČR0

Vyšlo číslo 3/2019 časopisu Sovak

Ve druhém článku se pak Ing. Hejduk zaměřil na zhodnocení přístupů Vodohospodářského sdružení Turnov k obnově majetku a k nové výstavbě. Mimo jiné zmiňuje, že při investicích je velký důraz kladen na architektonickou stránku a použité materiály a také skutečnost, že dobře připraveným investorům je přidělena v zásadě skoro každá dotace, o kterou žádají.

Dne 22. března se slaví Světový den vody 2019 a nad jeho letošním mottem a významem pro Českou republiku se zamyslel RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

V příspěvku, který zazněl na 10. bienální konferenci ODPADOVÉ VODY 2018 na Štrbském plese, jejímž byl časopis Sovak mediálním partnerem, se autoři Dr. Ing. Libor Novák a Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., zaměřili na provozní zkušenosti s aktivačními systémy pracujícími v nutričně deficitních podmínkách fosforu.

Předsedkyně odborné komise SOVAK ČR pro technickou normalizaci Ing. Lenka Fremrová shrnula normy pro analýzu vody zpracované v roce 2018.

Zástupkyně SOVAK ČR v EurEau připravily zprávy ze zasedání komisí, Ing. Radka Hušková Zprávu ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 – únor 2019 a Ing. Marcela Zrubková, Ph.D., Zprávu ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 – leden 2019.

Jaké jsou názory na budoucí využívání čistírenských kalů? Závěry jednání jednodenní brainstormingové schůzky, organizované organizací ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), za účasti vědců, členů a partnerů ESPP a zájmových organizací v Bruselu shrnul Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA.

Do rubriky Z regionů se promítly i plánované oslavy Světového dne vody 2019 v regionech.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP