1/2024

Výsledky kontrol prekurzorů výbušnin

| autor: ČOI0

Výsledky kontrol prekurzorů výbušnin

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2019 kontrolní akci, jejímž cílem bylo ověření, zda prodávající plní povinnosti plynoucí ze zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Konkrétně tento zákon obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení.

Celkem bylo realizováno 183 kontrol a porušení zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, bylo zjištěno v 31případech.

V rámci této kontrolní akce inspektoři prověřovali i dodržování dalších právních předpisů. Při 47 kontrolách zjistili porušení všech právních předpisů. Z tohoto ve 31 případech byl porušen zákon o prekurzorech výbušnin.

Česká obchodní inspekce využila v 9 případech součinnost s ostatními orgány veřejné správy (Živnostenský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Český báňský úřad).

Zjištěné nedostatky

Pro tuto kontrolní akci byl stěžejní zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Ten byl porušen ve 31případech, konkrétně:

ve 13 případech byl porušen § 2 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, který stanovuje, že prekurzory výbušnin, podléhající omezení, mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny a mohou být jimi drženy či používány jen na základě registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013, tzn., že prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, pouze na základě registrace v případech, kdy hospodářský subjekt, který je zpřístupňuje, zaregistruje každou transakci v souladu s podrobnými pravidly stanovenými tímto nařízením (čl. 4 odst. 3 nařízení EP a Rady č. 98/2013)

v 12 případech bylo prokázáno porušení § 8 odst. 3 tohoto zákona, který stanoví, že hospodářský subjekt zpracovává údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013, jako je například jméno, adresa, číslo OP, datum a místo transakce a další

ve 3 případech byl porušen § 6 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, který stanoví, že hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, a to včetně čísla povolení a průkazu totožnosti osoby z řad široké veřejnosti

ve 2 případech byl porušen § 6 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, který stanoví, že hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí ověřit platnost povolení podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013

v 1 případě byl porušen § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, který stanovuje, že prekurzory výbušnin, podléhající povolení, mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny a mohou být jimi drženy či používány jen na základě povolení v případech uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013,

Mezi další kontrolované právní předpisy patřil ve sledovaném období i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. K jeho porušení došlo ve 28 případech. Nejčastěji obchodníci porušili § 12, kdy prodávající má povinnost spotřebitele informovat o ceně prodávaného výrobku, v souladu s cenovými předpisy, zřetelným označením výrobku cenou či informaci o ceně výrobku jinak vhodně zpřístupnit.

Jiné závazné právní předpisy, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce, byly porušeny v 11 případech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v minulém roce v této oblasti kontrol pravomocně uložila celkem 39 pokut v hodnotě 109 500 Kč.

Foto: coi.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ