Reklama

22. 7. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Vyšel stručný průvodce výstražných symbolů

ECHA zveřejnila příručku, která obsahuje výstražné symboly podle nařízení CLP a vysvětluje jejich význam.

Nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí byl v EU zaveden nový systém klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí. Změnily se také výstražné symboly, které jsou nyní v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Všechny výrobky, na kterých jsou uvedeny staré výstražné symboly, musí být k 1. červnu 2017 staženy z obchodů. Většinou se jedná o chemické produkty, které jsou denně používány jako např. čisticí prostředky, barvy, laky nebo průmyslové chemikálie.

Agentura ECHA zveřejnila stručnou příručku, která vysvětluje význam nových výstražných symbolů, uvádí příslušná bezpečnostní opatření a typy výrobků, u nichž se s nimi nejčastěji můžeme setkat.

Příručka je k dispozici ve 23 jazycích EU a naleznete ji zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372