Výroční zpráva ČIŽP 2016

| autor: ČIŽP0

Výroční zpráva ČIŽP 2016

Celkem proběhlo téměř 15  900 kontrol, což je o  více než 200 více než v  roce 2015. Na  jednoho inspektora připadlo v  průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol ve složce „ochrana vod“. Inspektoři v této oblasti provedli 3 539 kontrol, což je o  260 více než v  roce 2015.

Ve  složce „ochrana ovzduší“ narostl počet kontrol o více než 150 na 4 407 kontrol. Zvýšil se i počet kontrol v oblasti integrované prevence (IPPC), a to o 60 oproti roku 2015. Také ve složce „ochrana lesa“ provedli inspektoři celkem 1 382 kontrol, tedy o 179 více než předchozí rok.

Loni vydala ČIŽP celkem 2 887 rozhodnutí o uložení pokuty, což je meziroční mírný pokles o 80. Znamená to, že při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména u cca 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám (průmyslové emise, BAT, BREF).

Všechny tyto subjekty jsou průběžně a pravidelně kontrolovány inspekčními orgány, což přispívá k tomu, že počet zjištěných nezákonných stavů klesá. Velký důraz klade ČIŽP nadále na možnosti nápravy poškozeného životního prostředí.

Loni bylo vydáno celkem 342 rozhodnutí o opatření k nápravě, tedy prakticky stejný počet jako v předchozím období. O důvěryhodnosti inspekce v očích veřejnosti svědčí nepochybně setrvale rostoucí počet podnětů, se kterými se lidé na ČIŽP obracejí. Vloni jsme takto byli požádáni o prošetření 2 759 případů nějaké formy ohrožení životního prostředí. 

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK