2/2023

Výrobce nebezpečných chemických směsí dostal od inspektorů ČIŽP pokutu 140 tisíc korun

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Výrobce nebezpečných chemických směsí dostal od inspektorů ČIŽP pokutu 140 tisíc korun

Firma z Chrudimi vyrábí a dodává stavební hmoty na český trh. Nezajistila však správnou klasifikaci nebezpečných chemických směsí, které míchala.

Správná klasifikace nebezpečných vlastností je přitom předpokladem, že se ke spotřebiteli dostane výrobek zabalený do bezpečných obalů a označený tak, aby se předešlo ohrožení lidí při zacházení s ním.

Firma se dopustila porušení chemické legislativy. „Například klasifikace lepicí a armovací stěrkové hmoty pro zateplovací systémy (PCI Multicret SUPER, balení o hmotnosti 25 kilo) neodpovídala skutečné nebezpečnosti směsi.

Od června 2015 do května 2018 uvedla firma na český trh přes 260 tisíc kusů tohoto výrobku. Období trvání přestupku považujeme za velmi dlouhé a množství směsi za velmi vysoké. Správná klasifikace produktu byla základní povinností firmy,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Široká veřejnost tak podle něj nebyla náležitě obeznámena se skutečnou nebezpečností výrobku. V případě průmyslového a profesionálního použití má pak podhodnocená klasifikace vliv na celou řadu povinností v oblasti bezpečnosti práce.

Inspektoři také zjistili, že označení dalších nebezpečných chemických směsí neodpovídalo chemické legislativě. Například u epoxidového lepidla (MasterBrace ADH 400, balení o hmotnosti 6,5 kila) chyběla informace pro bezpečné zacházení při jeho odstraňování.

Některé z kontrolovaných nebezpečných chemických směsí nebyly firmou při jejich prvním uvedení na trh ohlášeny do registru chemických látek a přípravků Ministerstva zdravotnictví.

Ten slouží jako databáze základních informací o vlastnostech nebezpečných chemických směsí, například při ošetřování úrazů, které jsou jimi způsobeny. Třeba u jednoho výrobku neexistovala v této databází žádná informace více než čtyři roky,“  řekl Trávníček.

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika dlouhodobě působí v oblasti výroby chemických přípravků určených pro stavební průmysl, proto by podle ČIŽP měla znát a dodržovat právní předpisy v daném oboru. „Výrobky, u nichž byly zjištěné nedostatky, byly zdraví škodlivé, žíravé a toxické pro některé orgány,“ doplnil Trávníček.

Inspektoři při stanovování výše pokuty zohlednili, že firma bezodkladně po kontrole doplnila klasifikaci směsi o chybějící nebezpečnost, oznámila změny Ministerstvu zdravotnictví a provedla revizi označování směsí i organizační systémové změny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP