1/2024

Výměny parovodů nabírají tempo

| autor: Pavel Kaufmann0

Výměny parovodů nabírají tempo

Proti roku 2016 se letos podařilo tempo rekonstrukcí zdvojnásobit. Za posledních pět let bylo modernizováno téměř 87 kilometrů parních sítí na teplovody a horkovody.

„Jsem rád, že se naplnila naše loňská předpověď a teplárnám se letos podařilo tempo náhrady parních rozvodů dále zrychlit. To je dobrá zpráva pro zákazníky, kteří se dočkají lepšího komfortu a spolehlivosti dodávky tepla. 

Troufám si tipovat, že příští rok bude ještě úspěšnější, přestože už do statistiky nepřispěje dlouhodobý projekt konverze parovodů v Praze-Holešovicích, který bude letos dokončen,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. 

Délka parovodů.PNG

Praha 

Pražská teplárenská letos dokončila výměnu posledních 3 km tras parních rozvodů za horkovodní v oblasti Prahy 7 - Holešovice. V roce 2012 sem byl přiveden horkovod z Teplárny Mělník raženou štolou pod Vltavou u Libeňského mostu. 

Od té doby pokračovala výměna parovodů za horkovody, které byly postupně rozvedeny v celé oblasti do jednotlivých objektů původně zásobovaných párou z Teplárny Holešovice. 

Všechny objekty byly postupně odpojeny od parovodů a získaly možnost nového připojení na moderní horkovodní soustavu. Napojením Holešovic a Bubenče na Pražskou teplárenskou soustavu (PTS) se zvýší efektivita této rozsáhlé teplárenské soustavy, neboť nárůst odběrů tepla umožní více využít kapacity kogeneračních zdrojů. Změny se dotknou i holešovické teplárny, která se stane špičkovým zdrojem. 

Brno 

Pouze minimální omezení v dopravě přinesla letos pokračující rekonstrukce teplárenské sítě v Brně. V její modernizaci a přechodu z páry na horkou vodu Teplárny Brno pokračují letos již osmým rokem. 

Během léta bylo vyměněno dalších zhruba 4,2 km rozvodů a přepojeno 50 odběrných míst. Zbylé etapy jsou rozplánovány do roku 2022. Projekt patří k nejnáročnějším v historii společnosti vůbec. 

Za čtyři roky by Brno mělo získat čistě horkovodní síť. Finanční efekt pocítí nejen teplárny, které ušetří až 140 000 MWh zemního plynu (to je 14 milionů m3, tedy průměrná spotřeba 8000 bytů), ale především samotní odběratelé v nižších výdajích za teplo. 

Úspory nákladů u přepojených odběratelů se pohybují kolem 10 %, což například v ročních nákladech na teplo u domácností znamená úsporu 1500 až 2000 korun. Nezanedbatelný je i ekologický efekt. Po přechodu na horkou vodu to bude stejné, jako by z Brna ubylo 10 000 aut. 

Liberec

Cestou k levnějšímu teplu a hezčímu Liberci je projekt GreenNet, který začal letos výměnou 2,3 km parovodů v liberecké části Pavlovice a postupuje směrem k teplárně. 

Po letech jednání s městem spustila Teplárna Liberec dlouho očekávanou výměnu ztrátových venkovních parovodů, které nahradí moderní horkovody uložené v zemi. Ukončení prací na modernizaci teplárenské sítě se plánuje na začátek roku 2020. 

Odstraněné parovody v průběhu výměny nahrazují mobilní kotelny, které vyrábějí energii pro ohřev vody. Trasa horkovodu zůstane stejná jako u parovodu. Zejména u řeky Nisy bude příští rok výměna patrná na první pohled. 

Z koryta řeky v centru města potrubí zcela zmizí. Jednak město hyzdí, jednak bylo rizikovým faktorem při povodních. Vyměněno by mělo být 9,1 km parovodů s předpokládaným snížením ročních ztrát o 75 TJ. 

Pelhřimov 

Na začátku dubna byla zahájena rekonstrukce primární sítě soustavy zásobování teplem v Pelhřimově. Navázala tak na loňskou I. etapu přechodu z páry na teplou vodu, kdy společnost IROMEZ Pelhřimov vybudovala nový centrální výměník o výkonu 25 MW a provedla úpravy sekundárních částí sítí. 

Letošní práce probíhaly převážně v trase stávajícího parovodu a celkem bylo vyměněno přes 5 km potrubí. Rekonstrukce byla zrealizována v mimotopné sezoně. Dodávky tepla odběratelům byly řešeny střídavě z obou zdrojů – kotelny K2 U Agrostroje a kotelny K1 Hodějovická, která spalovala topný olej a byla po dokončení rekonstrukce odstavena. 

V Pelhřimově následně bude výroba tepla probíhat v kotelně na biomasu. Celková investice 60 milionů Kč by měla přinést roční snížení ztrát o 20 TJ tepla, což se projeví úsporou 9580 MWh energie primárních paliv. 

Parovody svářeč.PNG

Nymburk

Zásadní rekonstrukci rozvodů tepla na území města letos prováděla i společnost Thermoservis Nymburk. Hlavním důvodem bylo snížení ztrát tepla v rozvodech, což se projeví příznivě v cenách tepla. 

V první části projektu šlo o náhradu dosluhujícího parovodu, který v délce 1,9 km propojoval oba hlavní zdroje výroby tepla - kotelnu na sídlišti a v areálu ŽOS Nymburk. Byl to poslední úsek rozvodu tepla, kde se jako teplonosné médium využívala pára. 

V souvislosti s tím také došlo k přestavbě parní výměníkové stanice na horkovodní, která bude zásobovat teplem Drahelické sídliště. Druhá část projektu je kompletní výměna rozvodů na sídlišti Jankovice. Je to nejstarší část nymburské soustavy zásobování teplem. 

Vzhledem k tomu, že město plánuje na příští rok první etapu revitalizace tohoto sídliště, je vhodné, aby tepelné rozvody v této lokalitě byly v perfektním stavu a nevyžadovaly zásah po dobu několika příštích desetiletí. 

Přerov

Společnost Veolia Energie ČR aktuálně zrealizovala výměnu dvou úseků parovodů na horkovody o celkové délce téměř 4 km také v Přerově. Konverze bude stát 100 milionů korun. 

Úspora primární energie za rok 2018 je vypočítána na 9078 GJ a snížení emisí bude činit 664 tun CO2. Rekonstrukce probíhala tak, aby měla minimální dopad na odběratele, příprava teplé vody byla zajištěna náhradními zdroji tepla na elektrickou energii nebo lehké topné oleje. 

Výměna dalších úseků parovodů v délce přes 9 kilometrů bude v Přerově pokračovat do roku 2020 a přinese další úspory primární energie v objemu 21 347 GJ/rok a snížení emisí ročně o dalších 1560 tun CO2. 

České Budějovice 

Letošní práce na modernizaci soustavy zásobování teplem Teplárny České Budějovice probíhaly v jihočeské metropoli současně na 75 metrů dlouhém překopu Mánesovy ulice do areálu vlakového nákladového nádraží, a dále v délce 442 metrů přes tento areál. 

Páteřní čtyřproudá komunikace nebyla přes prázdniny zcela uzavřena, ale probíhaly zde aktuální uzavírky tak, aby doprava byla zachována. Průběžně se pracovalo i na nadzemním vedení horkovodu. 

Součástí této etapy byla také oprava technologické lávky přes vlakové nádraží spojená s výměnou potrubního vedení. To si vyžádalo spolupráci se Správou železniční dopravní cesty. Práce na dalších horkovodních vedeních budou pokračovat i v příštích letech. 

Kolín 

Ke konci roku 2016 se společnosti MTH Kolín a Veolia Energie Kolín dohodly na spolupráci při modernizaci rozvodů tepla v Kolíně, kdy MTH nahradí vybrané koncové části parní distribuce za teplovodní v délce 3,5 km. Letos byla dokončena druhá etapa v délce 1 kilometru. 

Práce byly prováděny s ohledem na co nejkratší odstávky odběratelů od tepla a teplé vody. Proto byla zvolena varianta pokládky nového předizolovaného potrubí souběžně s funkčním parním potrubím. 

V trase nového teplovodu byly napojeny i některé rodinné domy. Ekonomická návratnost tohoto projektu počítaná především ze snížení tepelných ztrát je poměrně dlouhá, je to však projekt nutný pro zajištění dalšího provozu soustavy zásobování teplem. 

Parovody výměna.PNG

Písek

Teplárna Písek letos dokončila výměnu parovodů v rámci projektu „Písek – Horkovod Východ“, kde zrušila 2243 metrů tras parního potrubí a nově položila 2883 metrů horkovodních tras s instalací 54 nových kompaktních předávacích stanic. Přínosem je roční úspora 20 263 GJ. 

První etapou byla letos zahájena také investiční akce „Přechod parovodu na horkovod – Písek“, kdy pokračovaly práce na přechodu dalších lokalit z parní na horkovodní soustavu. V letech 2018 až 2020 bude zrušeno 4 323 m tras parního potrubí a položeno 6 078 metrů tras nových horkovodů. 

Instalováno bude přes pět desítek kompaktních předávacích stanic a vytvořena hlavní předávací stanice na Výtopně Samoty, která byla letos ekologizována a vybavena novým moderním plynovým kotlem. Tento přechod na horkou vodu by měl přinést úsporu dalších 32 600 GJ ročně. 

Realizací obou projektů dojde k eliminaci parovodů ve městě. Z důvodu zásobování technologickou párou pak zůstane zachován jen páteřní parovod teplárna – Výtopna Samoty – Výměníková stanice Dukla. 

Ostrava, Frýdek-Místek 

Společnost Veolia Energie ČR rekonstruovala letos také další část horkovodu pod Hlavní třídou v Ostravě Porubě (510 metrů je už hotovo z loňska a na příští rok ještě 240 metrů zbývá). 

Výměnu páteřního potrubí, které dodává teplo z třebovické elektrárny pro domácnosti, ale také pro nemocnici, vysokou školu a další objekty, museli pracovníci zvládnout s minimálním dopadem na život v rušné části města. Životnost nového potrubí bude minimálně 30 let. 

V letošním roce Veolia Energie ČR investuje do generálních oprav rozvodů jen v Ostravě 48 milionů korun a opraví tak 2,8 km potrubí. Dalších 700 metrů potrubí vyměnila přes léto Veolia rovněž ve Frýdku-Místku. 

Nové nadzemní ocelové potrubí s moderní tepelnou izolací zajistí minimalizaci tepelných ztrát za všech provozních i klimatických podmínek. K urychlení modernizace tepelných sítí významně přispívá program Úspory energie v soustavách zásobování teplem. 

Příjem žádostí v rámci III. výzvy z programu byl zahájen letos v červnu a ukončen bude v březnu 2019. Na výzvu jsou alokovány prostředky ve výši 1 miliardy korun. 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo III. výzvu z programu Úspory energie v soustavách zásobováníteplem jako kontinuální a projekty se hodnotí průběžně v pořadí podání žádostí. Žadatelé tak nemusí měsíce čekat, jak dopadne vyhodnocení všech ostatních projektů ve výzvě a mohou svůj projekt uskutečnit dříve,“ vysvětluje Martin Hájek. 

S laskavým svolením převzato z časopisu 3T - číslo 5/2018

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag