Studie EN

Výkaz – Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2018

| autor: MZe ČR0

Výkaz – Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2018

Konkrétně se jedná o výkazy VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody.

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici ke stažení ve formátu MS Excel a PDF včetně komentáře v následující struktuře:

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2018 podle krajů (NUTS 3)

  • 1.1 Vodovody
    • 1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé
    • 1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemů
    • 1.1.3 Voda pitná, užitková, voda vyrobená určená
      k realizaci
    • 1.1.4 Voda fakturovaná, vodné
    • 1.1.5 Voda nefakturovaná
  • 1.2 Kanalizace
    • 1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOV
    • 1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vody
    • 1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí
  • 1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)
    • 1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet)
    • 1.3.2 Znečištění na ČOV
  • 1.4 Kaly

2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2018 podle oblastí (NUTS 2)

  • 2.1 Vodovody
    • 2.1.1 Údaje o vodovodech za rok 2018 podle oblastí (NUTS 2) 
    • 2.1.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2018 v porovnání s rokem 2016
  • 2.2 Kanalizace
    • 2.2.1 Údaje o kanalizacích za rok 2018 podle oblastí (NUTS 2)
    • Vybrané souhrnné údaje za rok 2018 v porovnání
      s rokem 2016

3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2018

  • 3.1 Vodní toky v roce 2018
  • 3.2 Dodávky povrchové vody v roce 2018
  • 3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků Povodí v roce 2018
  • 3.4 Znečištění vodních toků v roce 2018

Grafy

  • Graf 1 - Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2018
  • Graf 2 - Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod
    v jednotlivých krajích v roce 2018
  • Graf 3 - Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2018
  • Graf 4 - Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2018 (podle krajů)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy