1/2024

Vyhodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod. Co brání zemím v souladu?

| autor: Martina Jandusova0

800px-Hradec_Králové_wastewater_plant_from_air_M1_-_2.jpg
zdroj: wikimedia.org

Každé dva roky zveřejňuje Evropská komise zprávu o tom, zda se v členských zemích daří naplňovat směrnici o čištění městských odpadních vod. V pořadí již desátou zprávu Komise zveřejnila 10. září 2020.

V směrnice je uvedeno, že členské státy musí zajistit, aby města vhodným způsobem shromažďovala a čistila odpadní vody. Jinak by mohlo docházet ke znečišťování vodních toků nebo moří. Kromě toho má směrnice „důležitou úlohu také v oběhovém hospodářství, s ohledem na opětovné používání vyčištěné odpadní vody a kalů z čistíren odpadních vod, výrobu obnovitelné energie a recyklaci živin“.

Ke směrnici o čištění městských odpadních vod Komise před nedávnem spustila výzvu na zpětnou vazbu k počátečnímu posouzení dopadů revize směrnice. Učinila tak proto, že směrnici z roku 1991 je nutné aktualizovat, aby dokázala řešit současné problémy.

V 10. zprávě o implementaci směrnice o čištění městských odpadních vod došla Komise k závěru, že odvádění a čištění městských odpadních vod se v Evropské unii za posledních deset let zlepšilo. „K dosažení plného souladu se směrnicí však ještě zbývá kus cesty,“ uvádí zpráva.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA