1/2024

Vyhlášeny výzvy k energetické koncepci

| autor: MPO0

Vyhlášeny výzvy k energetické koncepci

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.

Žádosti se budou podávat elektronicky od 1. do 28. února 2017.

Popis podporovaných aktivit

(1) Dotace je určena pro vlastníky objektů a/nebo veřejného osvětlení, ve kterých má vlastník zájem připravit a zrealizovat projekt řešený metodou EPC.

(2) Podpořeno bude zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení se specifikací předpokládaného objemu investičních prostředků na instalaci navržených opatření a odhadu jejich vlivu na spotřebu energie a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Tato analýza bude zpracovaná společností, která se prokáže potřebnou kvalifikací (reference od obdobně připravovaných projektů).

(3) Zpracovaná analýza musí obsahovat pro každý objekt zařazený do šetření následující informace:

  • návrh vhodných úsporných opatření;
  • odhad objemu investičních výdajů na realizaci úsporných opatření (v případě, že budou navržena úsporná opatření);
  • odhad potenciálu úspor energie (v případě, že budou navržena úsporná opatření);
  • doporučení, zda je objekt vhodný pro zařazení do projektu EPC.

(4) Pokud analýza prokáže vhodnost realizace metody EPC, příjemce dotace vyhlásí výběrové řízení na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem formou EPC.

(5) V případě, že budou při zpracování analýzy identifikována opatření renovace technologických zařízení s delší dobou návratnosti, je třeba pro taková opatření z hlediska komplexnosti řešení analyzovat rovněž a uvést pro ně ve zpracované analýze hodnotovou specifikaci s tím, že nebudou doporučena pro zařazení do projektu, jestliže by jejich profinancování bylo nad rámec generovaných úspor a přijatelné doby návratnosti.

(6) Realizace akce v závěrečné zprávě bude doložena:

  • Seznamem objektů vhodných pro realizaci EPC projektu;
  • Kopií oficiálního rozhodnutí příjemce dotace (např. usnesení Rady města) o schválení seznamu objektů a zahájení výběrového řízení
  • Kopií Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZ-US) o zahájení veřejné zakázky na Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) v objektech příjemce dotace

(7) V případě, že analýza neprokáže vhodnost realizace metody EPC, příjemce dotace bez odkladu informuje o této skutečnosti MPO a zašle vypracovanou analýzu včetně závěrečné zprávy podle Podmínek čerpání neinvestiční dotace, které obdržel s informací o přidělení dotace. V tomto případě nemusí příjemce vracet dotaci zpět poskytovateli.

(8) V případě, že analýza sice prokáže vhodnost realizace metody EPC, ovšem pro příjemce dotace bude realizace metody EPC ekonomicky nevýhodná, bude o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele dotace.

S informací příjemce zašle vysvětlení, proč je pro něj pokračování realizace metody EPC nevýhodné, přiloží zpracovanou analýzu vhodnosti realizace metodou EPC, na kterou mu byla poskytnuta dotace a ekonomickou analýzu, ze které bude vyplývat nevýhodnost pokračování realizace. Dále je na posouzení poskytovatele dotace, jestli bude požadovat vrácení dotace zpět či nikoliv.

Žádosti se podávají online prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí na adrese http://dotace.edssmvs.cz od 1. února 2017, kdy bude portál zprovozněn.

Bližší informace k výzvě naleznete níže v sekci "Přílohy ke stažení". Potřebné formuláře jsou k dispozici na http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76448.

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti se budou podávat elektronicky od 1. do 28. února 2017.

Popis podporovaných aktivit:

(1) Předmětem dotace je zpracování územních energetických koncepcí krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.

(2) Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Obsah a způsob zpracování ÚEK a podkladů pro její zpracování jsou stanoveny nařízením vlády o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648 ze dne 20. srpna 2015.

(4) Realizace akce se považuje za ukončenou, pokud zástupci MPO vysloví písemně s finální podobou koncepce souhlas, v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. Toto stanovisko musí být součástí vyúčtování celé akce.

(5) Celý produkt musí být dodán v tištěné formě v počtu dvou výtisků a také na datovém nosiči v jednom souboru ve formátu WORD nebo PDF. Spolu s produktem musí být na datovém nosiči dodán stručný abstrakt.

Žádosti se podávají online prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí na adrese http://dotace.edssmvs.cz od 1. února 2017, kdy bude portál zprovozněn.

Bližší informace k výzvě naleznete níže v sekci "Přílohy ke stažení". Potřebné formuláře jsou k dispozici na http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76451.

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti se budou podávat elektronicky od 1. do 28. února 2017.

Popis podporovaných aktivit:

(1) Předmětem dotace je zpracování zpráv o uplatňování územních energetických koncepcí krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.

(2) Povinnost zpracovat tuto zprávu vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Obsah a struktura podkladů pro zpracování zprávy o uplatňování ÚEK jsou stanoveny nařízením vlády o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648 ze dne 20. srpna 2015.

(4) Realizace akce se považuje za ukončenou, pokud zástupci MPO vysloví písemně s finální podobou zprávy souhlas, v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko musí být součástí vyúčtování celé akce.

(5) Celý produkt musí být dodán v tištěné formě v počtu dvou výtisků a také na datovém nosiči, a to bezpodmínečně v jednom souboru ve formátu WORD nebo PDF. Spolu s produktem musí být na datovém nosiči dodán stručný abstrakt produktu (pouze ve formátu WORD).

Žádosti se podávají online prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí na adrese http://dotace.edssmvs.cz od 1. února 2017, kdy bude portál zprovozněn.

Bližší informace k výzvě naleznete níže v sekci "Přílohy ke stažení". Potřebné formuláře jsou k dispozici na http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76452.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP