2/2023

Výbory RAC a SEAC odsouhlasily velký počet návrhů stanovisek k autorizaci

| autor: Zpráva MPO0

Výbory RAC a SEAC odsouhlasily velký počet návrhů stanovisek k autorizaci

Výbor pro posuzování rizik (RAC) odsouhlasil 26 návrhů stanovisek k použití sloučenin šestimocného chromu pro jejich antikorozní vlastnosti a pro různé typy povrchových úprav.

Díly ošetřené těmito sloučeninami jsou v EU nadále používané v mnoha průmyslových odvětvích např. v letectví, architektuře, automobilovém průmyslu, kovovýrobě, strojírenství a litografii.

Devět dalších návrhů stanovisek se týká konkrétních použití rozpouštědla 1,2-dichlorethanu (EDC) v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) odsouhlasil 27 návrhů stanovisek sloučenin šestimocného chromu pro jejich antikorozní vlastnosti a pro různé typy povrchových úprav.

Dalších 12 návrhů stanovisek se týká použití kyseliny arseničné v elektronickém průmyslu, konkrétních použití 1,2-dichlorethanu (EDC) v chemickém a farmaceutickém průmyslu a technického formaldehydu (MDA), který se používá jako tvrdidlo do pryskyřic.

Výbory rovněž projednaly klíčové otázky, které se týkají jedné žádosti o povolení použití bis (2-methoxyethyl) etheru (Diglym).

Návrhy stanovisek k žádostem o povolení jsou zasílány žadatelům o povolení k připomínkám. Případné připomínky výbory zváží a poté přijmou své konečné stanovisko. V září bylo na jednáních výborů přijato sedm konečných stanovisek týkajících se použití oxidu chromového.

Výbor RAC přijal rovněž stanoviska k osmi návrhům harmonizované klasifikace a označení.

Další podrobnosti jsou k dispozici v příloze této zprávy. Konečná stanoviska výborů RAC a SEAC agentura ECHA zveřejní na svých internetových stránkách.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP