Reklama

5. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Zpráva MPO

Výbory RAC a SEAC odsouhlasily velký počet návrhů stanovisek k autorizaci

Návrhy stanovisek výborů RAC a SEAC se týkají použití sloučenin šestimocného chrómu, 1,2-dichlorethanu (EDC), technického MDA a kyseliny arseničné. RAC přijal i stanoviska k osmi návrhům harmonizované klasifikace a označení.

Výbor pro posuzování rizik (RAC) odsouhlasil 26 návrhů stanovisek k použití sloučenin šestimocného chromu pro jejich antikorozní vlastnosti a pro různé typy povrchových úprav.

Díly ošetřené těmito sloučeninami jsou v EU nadále používané v mnoha průmyslových odvětvích např. v letectví, architektuře, automobilovém průmyslu, kovovýrobě, strojírenství a litografii.

Devět dalších návrhů stanovisek se týká konkrétních použití rozpouštědla 1,2-dichlorethanu (EDC) v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) odsouhlasil 27 návrhů stanovisek sloučenin šestimocného chromu pro jejich antikorozní vlastnosti a pro různé typy povrchových úprav.

Dalších 12 návrhů stanovisek se týká použití kyseliny arseničné v elektronickém průmyslu, konkrétních použití 1,2-dichlorethanu (EDC) v chemickém a farmaceutickém průmyslu a technického formaldehydu (MDA), který se používá jako tvrdidlo do pryskyřic.

Výbory rovněž projednaly klíčové otázky, které se týkají jedné žádosti o povolení použití bis (2-methoxyethyl) etheru (Diglym).

Návrhy stanovisek k žádostem o povolení jsou zasílány žadatelům o povolení k připomínkám. Případné připomínky výbory zváží a poté přijmou své konečné stanovisko. V září bylo na jednáních výborů přijato sedm konečných stanovisek týkajících se použití oxidu chromového.

Výbor RAC přijal rovněž stanoviska k osmi návrhům harmonizované klasifikace a označení.

Další podrobnosti jsou k dispozici v příloze této zprávy. Konečná stanoviska výborů RAC a SEAC agentura ECHA zveřejní na svých internetových stránkách.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372