2/2023

Všechny známé látky vzbuzující velmi velké obavy jsou v řešení

| autor: ECHA, překlad Ekotox0

Všechny známé látky vzbuzující velmi velké obavy jsou v řešení

Všechny látky, pro které existují dostatečné informace o nebezpečných vlastnostech, již byly řešeny. Důraz se nyní klade na získání většího množství údajů o dalších látkách, které by mohly být předmětem zájmu, aby agentura a členské státy mohly posoudit rizika a rizika, která představují.

Třetí zpráva o provádění "Plánu identifikace SVHC a opatření k řízení rizik podle REACH od nynějška do roku 2020" popisuje pokrok a dosažené výsledky od jeho přijetí v roce 2013 do konce roku 2016.

Každý rok od roku 2013 agentura ECHA prověřila celou databázi látek podle nařízení REACH/CLP na identifikaci látek vzbuzujících obavy. To vedlo k přibližně 900 látkám, které byly předloženy státem na další manuální screeningové testy, z nichž více než 600 se nyní podrobilo prověrce.

Identifikace látek vzbuzujících potenciální problémy se stává stále těžší z důvodu nedostatku informací o jejich nebezpečnosti a jejich používání. Spolu existuje v současnosti 540 látek, u nichž se požaduje více informací.

Výkonný ředitel ECHA, Geert Dancet, upozornil na vysoký podíl dokumentace obsahující nedostatečné informace: "Musí se zlepšit soulad údajů poskytovaných společnostmi. Některé ukázkové společnosti to dělají dobře - jsou hrdí na to, že nám a zákazníkům poskytují spolehlivé údaje a považují je za nedílnou součást své obchodní strategie směrem k udržitelné budoucnosti."

ECHA a členské státy začaly více zkoumat skupiny strukturně podobných látek. Tím se urychlí proces identifikace látek vzbuzujících obavy tím, že se umožní vyvodit závěry o větším počtu látek současně.

Od roku 2013 se agentura ECHA a členské státy rozhodly pro nejlepší možnost řízení rizik pro celkem 67 látek, které by mohly být předmětem obav. Přibližně polovina z nich jsou uvedeny jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC).

Základní informace

V plánu SVHC zavádí celoevropský závazek, že všechny relevantní, v současnosti známé látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC), budou zahrnuty do kandidátské seznamu do roku 2020.

Implementace plánu by také měla poskytnout silný základ pro práci po roce 2020 - identifikovat a řešit látky, které znepokojují nejvíce.

Další informace:https://echa.europa.eu/-/all-known-substances-of-very-high-concern-being-tackled

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP