Reklama

19. 2. 2017  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Vodní hospodářství potřebuje změny: část první

Novela vodního zákona je nutná. V mnoha rovinách a napříč celým vodním hospodářstvím. O některých konkrétních změnách si Průmyslová ekologie povídala s ředitelem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Oldřichem Vlasákem.

Co znamenají dotace ve vodním hospodářství v ČR?

Pokud chceme vyhodnotit vliv dotací na obor vodovodů a kanalizací, musíme se vrátit do období před vstupem do Evropské Unie a k podmínkám, které jsme si vyjednali. V rámci přístupových jednání jsme celé naše území prohlásili za takzvané citlivé území neboli oblast s nejvyššími požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Do jisté míry to bylo pochopitelné rozhodnutí, neboť Česká republika je na střeše rozvodí a logicky, čím čistší vodu budeme pouštět okolním státům, tím méně ji budou muset upravovat třeba i pro výrobu pitné vody.

Na druhé straně toto rozhodnutí znamenalo výrazně přísnější požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod, což se projevilo v daleko vyšších investičních a provozních nákladech rekonstruovaných či nově postavených čistíren odpadních vod.

V konečném důsledku to bylo politické rozhodnutí tehdejší vlády, která přístupové podmínky dojednala. Podle mého názoru jsou dvě oblasti ČR, kde jsme si mohli vyjednat jiné podmínky, a to třeba oblast Ostravska, kde jsou velké ekologické škody a pak Ústecko.

%pst%

Taktéž dotační podmínky, které jsme si vyjednali a poté sami nad rámec požadavků ze strany EU nastavili, nebyli pro ČR úplně optimální. Dotace se totiž nedaly a dodnes nedají použít úplně pro všechny vodárenské společnosti.

V rámci transformace obor prošel obrovskými změnami, z krajských podniků vlastněných státem se staly okresní městské společnosti. Nastartovali se dva základní provozní modely: smíšený, tzn. že vlastník infrastruktury je zároveň provozovatelem. Druhý model je oddílný, kdy si vlastníci najali specializovanou společnost, která zajišťuje samotný provoz.

Provozní smlouvy, které se uzavíraly, byly řádně vysoutěženy a měly nastavenou různou dobu trvání, která záležela především na tom, v jakém stavu obce získaly od státu infrastrukturní majetek a jaké investice bylo nutné realizovat pro dodržení přísnějších limitů EU na kvalitu nejenom pitné vody, ale i vyčištěných odpadních vod. Samozřejmě velkou roli hrála i nutnost zkvalitnění služeb a snížení ztrát v trubní síti.

K tomu, aby se nové požadavky daly zafinancovat, při tak špatném stavu převzaté infrastruktury v 90. letech, bylo potřeba zajistit kapitál. Nejprve se společnosti transformovaly, většinou se obce sdružily kolem velkého města a založily si svoji vlastnickou společnost. Řada společností se potýkala s akutním nedostatkem prostředků.

Tehdejší společensky akceptovatelná úroveň vodného a stočného byla naprosto nedostatečná, bankovní úvěry, vzhledem k tehdejším úrokovým sazbám a stavu bankovního sektoru vůbec, nedosažitelné.

Z těchto důvodů se řada měst a obcí rozhodla pro pronájem jimi vlastněné infrastruktury, kdy kromě pravidelného ročního nájmu si na počátku smluvního vztahu nechávali vyplatit od provozovatele část nájmu dopředu za celou dobu trvání smlouvy. Právě z těchto prostředků byly na počátku hrazeny prvotní nutné investice do infrastruktury, a to byl i důvod proč řada měst a obcí dnes využívá oddílný model provozování.

Je pravdou, že díky dotacím se podařilo výrazně zvýšit počet obyvatel napojených na veřejný vodovod a kanalizaci. V současné době je v ČR napojeno 94 % obyvatel na vodovodní síť a 84 % na kanalizaci. Za zhruba 15 let jsme dosáhli velmi slušných výsledků a v této chvíli patří vodárenství v ČR mezi špičku v EU.

V Operačním programu životní prostředí na rok 2007 až 2013 se použily dvě podmínky, které nebyly zcela vhodné pro obor vodovodů a kanalizací. První věc se týkala délky provozní smlouvy a od toho odvislá výše podpory z OPŽP. Limity byly zhruba 10, 15 a více let. A podle toho se snižovala výše podpory.

To znamená, že ti vlastníci, kteří v předchozích letech uzavřeli dlouhodobé smlouvy, na dotaci neměli vůbec nárok. Tato podmínka byla ale nastavena až po restrukturalizaci oboru vodovodů a kanalizací, přičemž stát nedal žádný metodický pokyn, neexistovala žádná ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372