Reklama

VODA

Atomizace nebo také roztříštěnost vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury je jedním z významných problémů současného vodohospodářství. Někteří označují za hlavního viníka atomizace poskytování dotací malým subjektům. Tak jednoznačné to však není.


Pardubický kraj dokončil během jednoho roku modernizaci čistírny a odpadních vod (ČOV) v Albertinu, odborném léčebném ústavu Žamberk.


Dlouhodobě plánované jednání s hejtmanem Libereckého kraje a obcemi svolal  ministr životního prostředí Richard Brabec.


Legislativní proces tedy pokračuje odesláním návrhu k podpisu prezidentu České republiky.


Budova je plně skrytá pod zemí, světově ojedinělá je i betonová ochranná schránka biologické linky. Jedinečnost spočívá především v možnosti hermetického uzavření, které brání úniku látek do okolního prostředí, a to například v případě povodní.


Vedení Prahy zve veřejnost na první společné veřejné sázení stromů, které se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 ve Stromovce v rámci akce Zastromuj Prahu.


Předposlední letošní zasedání brněnských zastupitelů přineslo novinky ve vyhlášce upravující poplatek za komunální odpad. Od příštího roku od něj budou osvobozeni senioři nad 70 let a děti před dovršením 4. roku věku.


V prostorách pivovaru Staropramen zorganizovala společnost B.I.D. services, s.r.o. konferenci na aktuální téma Úspory vody v průmyslu. Průmysl je největším spotřebitelem vody v Česku, přičemž mnohá místa v ČR se potýkají zejména v letním období s nedostatkem vody. Konference přinesla návrhy možných řešení úspor nejen vody, ale i energií. 


Letos slaví SOVAK ČR výročí 30 let od svého založení a 5. 11. 2019 na slavnostním večeru oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací v Plzni byla předána významná ocenění.


V kulturním domě Kožlí u Ledče nad Sázavou se konala konference „Želivka a nádrž Švihov – vize 2030“, během níž zástupci tří ministerstev, ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala a zástupci krajů diskutovali o budoucnosti v ochraně vodních nádrží. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372