Reklama

VODA

V úterý zasedala Národní koalice pro boj se suchem.


Česko letos na jaře čelí pokračujícímu kritickému suchu. Průmyslové podniky už dlouho snižují svou spotřebu vody a připravují se i na situace, kdy v řekách nebude vody dostatek. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto chce být u přípravy opatření, která budou nedostatek vody řešit. Není v zájmu Česka, aby kvůli nečekaným, nebo překvapivým rozhodnutím úřadů byla ohrožena existence průmyslových podniků.


Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty zvyšují výpar vody.


Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu.


Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil do další fáze. Rekordních 78 přihlášených projektů z celé republiky nyní čeká na verdikt odborné poroty.


Výzkumný ústav vodohospodářský TGM monitoruje odpadní vody na ČOV na výskyt SARS-CoV-2. První výsledky prokázaly pozitivní nález v bezmála 11 % lokalit.


Služba pro předplatitele.


Riziko sucha v Německu během letošního léta, dle informací meteorologů poskytnutých pro zahraniční server Montel, přetrvává. Sušší podmínky panující v posledních dvou letech mohou vést k omezování výkonu některých elektráren. Dopady sucha se řeší také v souvislosti s výstavbou nového jaderného bloku v ČR.


V souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vodního zákona přinášíme poslední pozměňovací návrhy zákona o vodách. K původním devíti, které jsme zveřejnili v článku dne 21. dubna k dnešnímu datu přibylo dalších šest.


Na mnoha místech ČR získají lidé stabilní přístup ke kvalitní pitné vodě. Obce mohou díky dotacím budovat vodovody, přivaděče či úpravny vod. Některé už dokonce s pracemi začaly, jiné to čeká v nejbližší době. Často se jedná o náročné infrastrukturní projekty, které by menší obce bez veřejné podpory nebyly schopné zrealizovat. Konkrétní příklady najdete v aktuální Prioritě.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372