2/2023

Voda Zlín 2017

| autor: Pavel Mohrmann0

Voda Zlín 2017

Úvodní přednášku vyslechli účastníci z úst Františka Baráka, předsedy představenstva SOVAK ČR. Zmínil se o tom, že problematika sucha se stala populistickou a až módní záležitostí a řešení přináší i subjekty, které o vodě moc neví.

"Zásadním předpokladem pro kvalitní zásobování jsou dostatečné zdroje, pak fungující a dostatečná infrastruktura," řekl František Barák a dodal: "Vodárenské společnosti si vodu neberou. Pouze si ji půjčí a pak zase vrátí zpět do přírody."

Zmínil, že velkým a hlavním problémem je hospodaření s dešťovou vodou. "Takové hospodaření je dlouhodobě neudržitelné. Srážkové vody jsou odváděny kanalizací pryč do vodotečí. To vede k rychlému odvádění srážek mimo území ČR a v případě menších vodních toků tak dochází k pravidelným hydraulickým stresům."

František Barák se kriticky pozastavil nad chováním státu. "Dotace na záchyt a využití dešťové vody v domácnostech svědčí o neschopnosti státu řešit problematiku rychle, zásadně a globálně," řekl František Barák a pokračoval: "Využití dešťové vody v domácnostech bude znamenat, že za navýšené stočné nebude platit daná domácnost či nemovitost, ale všichni spotřebitelé připojení na kanalizaci v regionu. Toto je další diskriminační výjimka iniciovaná státní dotací."

Pak připomněl, že by dotace neměly směřovat do vybydlených oblastí, ale spíše k velkým společnostem. "Chceme-li kvalitní vodu mít doma, musíme za ní platit. Přes to je to levná záležitost. Obviňujeme vodárenské společnosti - především ty zahraniční - že odvádí výnosy do zahraničí a mluvíme o nedostatečných investicích."

Předseda představenstva poukázal na to, že z médií se dovídáme, že voda je drahá. O tom, že cena vody generuje stále nedostatečné množství financí na obnovu majetku se ale nemluví. Přes čtyřicet haléřů z každé koruny vydané za vodné a stočné putuje k státu. K této situaci František Barák připomněl, že dlouhodobé volání po snížení DPH v tomto odvětví zatím nebylo vyslyšeno.

I přes všechny nemalé problémy je ale vodárenství v ČR v dobrém stavu. "Především ve velkých aglomeracích je kvalita vodárenských služeb na světové úrovni."

"Vody, surové vody, především povrchové je u nás dost. Špatně s ní hospodaříme, nedovolíme jí, aby se vsákla, neumíme ji na našem území zadržet v přehradách a nádržích. Hledáme, vymýšlíme a navrhujeme drobná zlepšení. Tím zásadním, jak zadržet vodu v krajině se zabýváme velmi okrajově," uzavřel František Barák.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP