2/2023

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

| autor: SOVAK ČR0

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

Setkání pořádá odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury v rámci dvouletého cyklu svých konferencí „Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací“.

Akce je organizována pod záštitou České asociace pro vodu CzWA, ve spolupráci se SOVAK ČR a s mediálním partnerstvím časopisů Vodní hospodářství a Vodohospodársky zpravodajca.

Program je zaměřen z jedné třetiny na otázky životnosti a obnovy, včetně financování obnovy na příkladu financování obnovy vodovodů ze 70. let, na nedestruktivní diagnostiku stavu infrastruktury, a z jedné třetiny se zabývá otázkami nového přístupu, který můžeme nazvat Voda 4.0, pro zlepšování provozu, údržby, stanovení stavu infrastruktury, prodlužování její životnosti a zajištění její obnovy. Hledáme odpovědi na otázky, co nám může takovýto přístup přinést.

V souvislosti s další průmyslovou revolucí, kterou nazýváme Industry 4.0, ji můžeme v oblasti vodního hospodářství nazvat Voda 4.0.

První průmyslová revoluce začala s mechanizací za pomoci parních strojů a s výstavbou plavebních kanálů a továren. Druhá zavedla distribuci elektřiny a masovou produkci, a v rozvinutých zemích souvisela s postupnou výstavbou vodovodů a kanalizací. Třetí na konci dvacátého století zaváděla počítače a automatizaci. A čtvrtá revoluce je o „chytrých“ továrnách a infrastruktuře.

Původně byl termín Industry 4.0 použit poradci německé vlády v roce 2012. Voda 4.0 je o tom, udělat vodní hospodářství jako celek, a infrastrukturu VaK a všechna použitá zařízení co nejpropojenější, naprogramovaná ke vzájemné spolupráci a umožňující uživatelům provádět rychlé analýzy.

Hlavní principy Voda 4.0 jsou Interoperabilita – všechna zařízení by měla být schopná spolu komunikovat. Informační transparentnost – fyzická realita bude přetvořena do virtuální a umožnit tak zkoušení a modelování. Technická pomoc – dostupné informace budou dostupné způsobem, který podporuje rychlá a správná rozhodnutí. Decentralizace – po desetiletích centralizace, distribuovaných systémů a dispečerských systémů řízení je budoucností provádět co nejvíce rozhodování na lokální úrovni, ať se bude jednat o lidské rozhodování nebo umělou inteligenci.

Tento přístup nám pomůže při hodnocení stavu jednotlivých částí infrastruktury i při řízení provozu atd. To, co nazýváme „Smart“, znamená, že to umožňuje nástup technologií pro Voda 4.0. To, co nazýváme „Digital“, především zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP