Reklama

VODA

Evropská komise bude do 25. srpna přijímat připomínky v souvislosti s odstartováním veřejné konzultace v rámci "roadmap" pro přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech (86/278).


Dne 18. 6. 2020 připravil SOVAK ČR seminář ve spolupráci se členy komisí pro technickou normalizaci, pro čistírny odpadních vod a komise laboratoří. Navazoval přitom na revizi normy ČSN 75 6406 Nakládání s vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu, která byla vydána v únoru 2020.


Ministerstvo zeměděleství zrealizovalo průzkum mezi TOP 100 největšími provozovateli působících na trhu prostřednictvím oddílného nebo kombinovaného modelu provozování. Cílem bylo zmapování užívané praxe na trhu VaK.


Služba pro předplatitele.


Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030.


Česká zemědělská univerzita v Praze bude spolupracovat se společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Zavázala se k tomu v memorandu, které podepsal rektor ČZU profesor Petr Sklenička a Bohdan Soukup, zástupce společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových lokalit.


Schopnosti půdy udržet, podpořit, rozložit a znovu stvořit život se zdají téměř nekonečné. Pokud do nich nezasahuje člověk. Příběh půdy přinášíme v aktuálním čísle časopisu A / Věda a výzkum a vizuální formou ho představuje výstava na českobudějovickém náměstí nazvaná Bez půdy to nepůjde.


Na které oblasti by se Evropská unie měla ve své politice zaměřit?


Po téměř dvou letech diskuzí na úrovni Evropské komise, Evropského parlamentu i Rady EU a po předvánočním oznámení o tom, že Rámcová vodní směrnice je jako právní předpis pro daný účel vyhovující ( "fit for purpose") potvrdil 22. června 2020 komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius konečný verdikt Evropské komise o tom, že směrnice nebude revidována.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372