2/2023

Vláda schválila novelu zákona o hospodaření energií, která upravuje požadavky pro energetické experty a jejich činnost

| autor: Tisková zpráva MPO0

Vláda schválila novelu zákona o hospodaření energií, která upravuje požadavky pro energetické expe

Novela zákona se dotýká zejména úpravy oblastí zpracování energetických auditů, oprávnění a povinností energetických specialistů a oblasti energetické náročnosti budov.

Upravuje zvyšování energetické účinnosti v České republice, podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti budov tak, aby bylo dosaženo naplnění národního příspěvku k cíli energetické účinnosti EU do roku 2020, tzn. zvýšit energetickou účinnost o 20 %.

Návrh upřesňuje povinnosti zpracovávat energetický audit a udělovat oprávnění energetickým specialistům pro efektivnější aplikační praxi. Certifikáty energetické náročnosti u budov s celkovou užitnou plochou větší než 500 m2 musí být umístěny na dobře viditelném místě u budovy, dříve to platilo jen pro budovy užívané orgánem veřejné moci, které jsou často navštěvovány veřejností.

Zároveň vstoupí v platnost povinnost pro podnikatele, kteří nejsou malými nebo středními podnikateli, zpracovávat každé čtyři roky energetický audit. V případě, že tito podnikatelé nechtějí absolvovat každé čtyři roky zpracování energetického auditu, mají možnost tuto povinnost nahradit zavedením a certifikací systému hospodaření s energií.

Činnost energetického specialisty není vázanou živností a z tohoto důvodu existují v praxi případy, kdy je velmi problematické pouze na základě zákona sankcionovat energetického specialistu za zpracování dokumentů v rozporu se zákonem. Tato situace bude vyřešena zavedením oprávnění energetického specialisty pro právnické osoby.

Dále dochází ke změně způsobu absolvování průběžného aktualizačního vzdělávání, které vyžadovalo složení zkoušky. Průběžné aktualizační vzdělávání je v návrhu nastaveno obdobně jako u příbuzných profesí, které spadají pod Českou komoru autorizovaných inženýrů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP