Vláda schválila další tři miliardy na řešení ekologických škod po hnědouhelných dolech

| autor: Tisková zpráva Vláda ČR0

Vláda schválila další tři miliardy na řešení ekologických škod po hnědouhelných dolech

Na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji dá stát z rozhodnutí kabinetu nově 18 miliard korun namísto dosavadních 15 miliard.

Navýšení o tři miliardy označilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je koordinátorem postupu asanačních prací, za nezbytné pro dokončení zahájených projektů. Hlavními argumenty ministerstva byly skutečnost, že původně alokovaných 15 miliard, o němž rozhodla vláda v roce 2002, nezohlednilo skutečnou potřebu finančních prostředků na rekultivaci a revitalizaci území, která přesahovala 20 mld. Kč.

Mezitím se také zvýšila sazba DPH z původních pěti na současných 21 procent. Rozhodnutí navýšit finanční prostředky o tři miliardy, které budou uvolněny v následujících letech, pomůže dokončit běžící projekty, a tím zvýšit atraktivitu území pro investory a stabilizovat postižené regiony.

Podpora alternativních zdrojů energie

Kabinet Bohuslava Sobotky rovněž odsouhlasil postup aplikace závazků uvedených v rozhodnutích Evropské komise o slučitelnosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s vnitřním trhem Evropské unie.

Naplňování závazku kontroly přiměřenosti podpory bude provedeno především prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, společnosti OTE, a. s. (operátora trhu) a Státní energetické inspekce. Vláda v této souvislosti uložila ministru průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi, aby do konce roku předložil návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie.

Kompletní výsledky jednání najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-4--zari-2017-159508/.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB