1/2024

Vláda schválila další kroky ohledně výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany

| autor: MPO0

Vláda schválila další kroky ohledně výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany

Rovněž dali mandát vicepremiérovi a ministru průmyslu, obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovi k tomu, aby zahájil nezbytná jednání o veřejné podpoře s Evropskou komisí, tzv. notifikaci. V polovině letošního roku budou podepsány smlouvy státu s investorem, na konci roku pak zahájen tendr na dodavatele, který je v gesci společnosti ČEZ.

Nový blok v Dukovanech má zajistit bezemisní, stabilní a ekonomicky dostupné dodávky elektřiny a posílit energetickou soběstačnost České republiky. Aby se vše zrealizovalo za jasných podmínek, které budou respektovat bezpečnost občanů, hájit zájmy České republiky a přitom vnímat odůvodněné obchodní zájmy investora, je nutné vzájemné vztahy upravit smluvně.

Nejen to obsahuje vládou projednaný komplexní materiál k novým jaderným zdrojům. Vznikl po intenzivním vyjednávání vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, expertů ministerstva průmyslu a obchodu, vlády a investora.

Smlouvy

Smlouvy, které má stát s investorem - společností ČEZ a jeho dceřinou společností Elektrárna Dukovany II - podepsat, jsou dvě: rámcová a prováděcí. První připravená loni v létě pokrývá celou oblast spolupráce a výstavby od výběrového řízení po provoz. Druhá se týká spolupráce při výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech. Stát potřebuje jistotu, že se vše dokončí podle harmonogramu bez ohledu na vnější podmínky. S tím smlouvy, které mají být do 30. června předloženy vládě ke schválení, počítají. 

„Musíme být energeticky soběstační, současně také řešit útlum uhlí a požadavky Evropské unie na uhlíkovou neutralitu. I současná situace kolem koronaviru ukazuje, že otázky soběstačnosti a bezpečnosti jsou především na nás, musíme se spolehnout hlavně sami na sebe. Proto potřebujeme nové jaderné zdroje, proto aktuálně řešíme Dukovany II,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „S investorem výstavby - společností ČEZ - jsou naši energetičtí experti v denním kontaktu a na přípravě spolupracují.

To v žádném případě neznamená, že by stát nesl podnikatelská rizika nebo vícenáklady za špatné řízení projektu výstavby. Potřebujeme jasné garance. Proto mimo jiné vzniká nový zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice, proto smlouvy, díky nimž má stát mít kontrolu nad každým zásadním rozhodnutím, které s novými jadernými zdroji souvisí.“ 

Legislativa

Ministři se zabývali také zmiňovaným novým zákonem o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Už je připravený s cílem umožnit státu objednat si výstavbu jaderné elektrárny tak, že bude pevně stanoveno datum uvedení nového bloku do provozu, objem výroby i výkupní cena. U výkupní ceny se pamatuje na silné garance pro stát a spotřebitele tak, aby nedošlo k překompenzaci podpory na straně investora, resp. provozovatele na pokrytí ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. MPO dostalo za úkol předložit návrh zákona vládě do 30. června.

Peníze

V materiálu k výstavbě nového bloku Dukovan pro vládu nechyběl ani úkol připravit do 31. května návrh modelu financování nových bloků. Klíčové je, aby investice do jádra nezvýšily ceny elektřiny pro spotřebitele.

„Evropská unie má bohužel tendenci vytěsnit jádro z tzv. udržitelných investic. To vede k tomu, že evropské banky nejsou moc ochotné nové jaderné zdroje financovat, což zvyšuje cenu úvěrů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „My samozřejmě usilujeme o to, aby Evropa v oblasti energetiky zohlednila možnosti a různé přírodní dispozice jednotlivých zemí.

Pro ČR tak logicky chceme, aby se zvýhodněné úvěry týkaly i jádra, nejen obnovitelných zdrojů energie. To povede k rozumným cenám elektřiny pro naše občany, nechceme takové, do kterých by se promítly vysoké úrokové sazby.“ 

„Intenzivně pracujeme na všech aspektech projektu. 25. března jsme podali žádost o Povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Je to rozsáhlý materiál čítající 1 600 stran. Na konci roku předpokládáme zahájit tendr na nový jaderný blok s tím, že dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022 a následně bude dojednána detailní smluvní dokumentace, včetně potvrzení sub-dodavatelského řetězce. Do roku 2024 pak dojde k podpisu smluv a uskuteční se další kroky, jako například zajištění územního povolení,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

 Současně s podpisem smluv státu s investorem jaderné elektrárny Dukovany budou pokračovat jednání s Evropskou komisí ohledně veřejné podpory, tedy tzv. pre-notifikace a následně notifikace. A na konci roku má společnost ČEZ, jak říká její generální ředitel, vypsat potřebný tendr.

Dohoda a bezpečnost

Nejen v souvislosti s připravovanými novými jadernými bloky se Česká republika v Bruselu veřejně ohradila proti rozpracované Zelené dohodě. Ministr Havlíček řekl, že opatření z tzv. Green Deal nesmí jít na úkor české ekonomiky. Uvedl také, že v kontextu s uhlíkovou neutralitou (dekarbonizací) je třeba postupný přechod a také absolutní nezávislost zemí při rozhodování o zdrojích energie i jejich financování.

ČR nadále trvá na tom, že jádro je zelenou investicí. Má totiž nulové emise CO2, což je cíl jak ČR, tak Evropské unie. Výstavba nových jaderných zdrojů je navíc strategickým projektem ČR, který musí respektovat bezpečnostní zájmy státu.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA