2/2023

Vláda přijala nařízení o chemických požadavcích na hračky pro zvýšení ochrany zdraví dětí

| autor: Tisková zpráva MPO0

Vláda přijala nařízení o chemických požadavcích na hračky pro zvýšení ochrany zdraví dětí

Vláda přijala na svém dnešním jednání nařízení o chemických požadavcích na hračky pro zvýšení ochrany zdraví dětí. Nařízení mění technické požadavky na hračky transpozicí směrnic EU.

Tyto směrnice doplňují limity chemických látek, které v platné právní úpravě nebyly dosud obsaženy. Těmito látkami jsou formamid, benzisothiazolinon, chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon.

Nařízení doplňuje do českých předpisů limity těchto chemických látek, aby byla zajištěna optimální ochrana dětí před možnými zdravotními riziky plynoucími z chemického složení hraček. Schválené nařízení na technické požadavky na hračky se vztahuje pouze na hračky, které budou uvedeny na český trh ode dne účinnosti tohoto nařízení.

Vláda byla dnes také informována o postupu příprav a realizaci účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017. Zásadním pokrokem v rámci připravovaných prací české účasti na této akci je úspěšné uzavření výběrového řízení na dodavatele souborného díla účasti ČR, kterým se stala společnost ARTEO CZ, s.r.o.

V současné době je již v plném proudu vlastní technická realizace účasti ČR.  Zahájení provozu českého pavilonu na výstavišti v kazachstánské Astaně je naplánováno na 10. června letošního roku.

Ústředním tématem české expozice bude „Důmyslnost řešení“ a odborně se naši vystavovatelé v rámci samotné expozice i doprovodných akcí zaměří na špičkové české produkty a aplikaci výzkumu a vývoje do nových technologií.

Cílem je využít potencionálu výstavy k podpoře exportních aktivit českých firem a úzká spolupráce s podnikatelskými reprezentacemi. V únoru byly spuštěny oficiální webové stránky EXPO 2017 (www.astanaexpo2017.cz) a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je zřízena zvláštní rubrika s bližšími informacemi k výstavě (www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/expo-astana-2017).

Mezi dalšími body, projednávané vládou, patřila změna nařízení o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Toto nařízení stanoví technické požadavky pro měřidla určená ke zkvalitnění regulace trhu tak, aby byla účinně zajištěna ochrana veřejnosti před nesprávnými výsledky měření a byla tak posílena ochrana spotřebitelů.

Dalším projednaným materiálem byla novelizace zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

V tomto ohledu je aktualizace a kontrola zahraničního obchodu nezbytná, a to zejména ze zahraničněpolitických a bezpečnostních důvodů. Jedná se především o nové předpisy a technické změny, které nemění kontrolní režim tohoto druhu zboží.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP